Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rovnice

Index Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

43 vztahy: Algebra, Analytické řešení, Binomická rovnice, Definiční obor, Derivace, Diferenční rovnice, Diference, Diferenciální rovnice, Exponenciální funkce, Exponenciální rovnice, Funkce (matematika), Goniometrická rovnice, Homogenní funkce, Identita, Identita (matematika), Integrál, Integrální rovnice, Komplexní číslo, Kubická rovnice, Kvadratická rovnice, Kvartická rovnice, Lineární rovnice, Logaritmická rovnice, Logaritmus, Množina, Monom, Násobení, Nerovnice, Nula, Numerická metoda, Odčítání, Polynom, Polynomická rovnice, Reciproká rovnice, Rovnice, Rovnost (matematika), Sčítání, Soustava rovnic, Triviální, Umocňování, Uspořádaná n-tice, Velká Fermatova věta, Základní věta algebry.

Algebra

Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod.

Nový!!: Rovnice a Algebra · Vidět víc »

Analytické řešení

V matematice se analytickým řešením rozumí takový postup získání výsledku, který připouští využití pouze známých vztahů (rovností, nerovností) a ekvivalentních úprav matematických konstrukcí.

Nový!!: Rovnice a Analytické řešení · Vidět víc »

Binomická rovnice

Binomickou rovnicí nazýváme rovnici ve tvaru x^n-a.

Nový!!: Rovnice a Binomická rovnice · Vidět víc »

Definiční obor

Definiční obor funkce \scriptstyle f je množina všech hodnot, pro které je funkce \scriptstyle f definována.

Nový!!: Rovnice a Definiční obor · Vidět víc »

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Rovnice a Derivace · Vidět víc »

Diferenční rovnice

Diferenční rovnice je rovnice složena z k-tých diferencí nějaké posloupnosti a_n\,.

Nový!!: Rovnice a Diferenční rovnice · Vidět víc »

Diference

Diference může být.

Nový!!: Rovnice a Diference · Vidět víc »

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, ve kterých jako proměnné vystupují funkce a jejich derivace.

Nový!!: Rovnice a Diferenciální rovnice · Vidět víc »

Exponenciální funkce

Graf exponenciální funkce o základu e na intervalu (-5;5) Exponenciální funkce čili exponenciála je matematická funkce ve tvaru kde a je kladné číslo různé od 1, které se nazývá základ.

Nový!!: Rovnice a Exponenciální funkce · Vidět víc »

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice má neznámou v exponentu (mocniteli).

Nový!!: Rovnice a Exponenciální rovnice · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Rovnice a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Goniometrická rovnice

Goniometrická rovnice je tehdy, pokud je neznámá v goniometrické funkci.

Nový!!: Rovnice a Goniometrická rovnice · Vidět víc »

Homogenní funkce

Homogenní funkce n-tého stupně je název pro matematickou funkci s těmito vlastnostmi: Jestliže argument funkce vynásobíme libovolným kladným faktorem, pak funkční hodnota se vynásobí n-tou mocninou tohoto faktoru.

Nový!!: Rovnice a Homogenní funkce · Vidět víc »

Identita

Identita může znamenat.

Nový!!: Rovnice a Identita · Vidět víc »

Identita (matematika)

Identita, nebo také identické zobrazení, je matematické zobrazení, které přiřazuje prvku množiny ten samý prvek stejné množiny.

Nový!!: Rovnice a Identita (matematika) · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Rovnice a Integrál · Vidět víc »

Integrální rovnice

Integrální rovnice je v matematice taková rovnice, v níž se neznámá funkce nachází pod integrálem.

Nový!!: Rovnice a Integrální rovnice · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Rovnice a Komplexní číslo · Vidět víc »

Kubická rovnice

Graf kubické funkcey.

Nový!!: Rovnice a Kubická rovnice · Vidět víc »

Kvadratická rovnice

Jako kvadratická rovnice se v matematice označuje algebraická rovnice druhého stupně, tzn.

Nový!!: Rovnice a Kvadratická rovnice · Vidět víc »

Kvartická rovnice

Kvartická rovnice je algebraická rovnice o jedné neznámé, kterou lze vyjádřit v obecném tvaru kde a\ne 0.

Nový!!: Rovnice a Kvartická rovnice · Vidět víc »

Lineární rovnice

Termín lineární rovnice v matematice označuje algebraickou rovnici prvního stupně, tzn.

Nový!!: Rovnice a Lineární rovnice · Vidět víc »

Logaritmická rovnice

Logaritimická rovnice je tehdy, pokud je neznámá v logaritmu.

Nový!!: Rovnice a Logaritmická rovnice · Vidět víc »

Logaritmus

Logaritmus kladného reálného čísla x při základu a (a \isin \mathbb^+ \setminus \) je takové reálné číslo pro které platí V tomto vztahu se číslo a označuje jako základ logaritmu (báze), logaritmované číslo x se někdy označuje jako argument či numerus, y je pak logaritmem čísla x při základu a. náhled Graf logaritmické funkce o základu 10 Logaritmická funkce je matematická funkce, která je inverzní k exponenciální funkci.

Nový!!: Rovnice a Logaritmus · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Rovnice a Množina · Vidět víc »

Monom

Monom (z řec. monos, jeden) čili jednočlen je v algebře polynom s jediným členem (resp. s jediným nenulovým koeficientem).

Nový!!: Rovnice a Monom · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Rovnice a Násobení · Vidět víc »

Nerovnice

Uvažujme dvě funkce L(x), P(x), které jsou definovány na nějaké množině (reálných čísel) D. Zápis resp.

Nový!!: Rovnice a Nerovnice · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Rovnice a Nula · Vidět víc »

Numerická metoda

Numerická metoda je základní pojem numerické matematiky.

Nový!!: Rovnice a Numerická metoda · Vidět víc »

Odčítání

Odčítání je matematický pojem označující binární operaci opačnou k operaci sčítání.

Nový!!: Rovnice a Odčítání · Vidět víc »

Polynom

Polynom (též mnohočlen) je výraz ve tvaru kde a_n \neq 0.

Nový!!: Rovnice a Polynom · Vidět víc »

Polynomická rovnice

V matematice je algebraická rovnice nebo polynomická rovnice rovnice ve formě kde P a Q jsou polynomy s koeficienty v některém oboru, často v oboru racionálních čísel.

Nový!!: Rovnice a Polynomická rovnice · Vidět víc »

Reciproká rovnice

Reciproká rovnice je taková rovnice, jejíž levou stranu tvoří reciproký polynom.

Nový!!: Rovnice a Reciproká rovnice · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Rovnice a Rovnice · Vidět víc »

Rovnost (matematika)

Rovnost v matematice je relace neboli vztah, vyjadřující totožnost objektů, které jsou v tomto vztahu.

Nový!!: Rovnice a Rovnost (matematika) · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Rovnice a Sčítání · Vidět víc »

Soustava rovnic

Soustava rovnic představuje více rovnic, které řešíme dohromady.

Nový!!: Rovnice a Soustava rovnic · Vidět víc »

Triviální

V matematice se označení triviální používá pro matematické objekty (např. grupy, topologické prostory apod.) s velmi jednoduchou strukturou.

Nový!!: Rovnice a Triviální · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Rovnice a Umocňování · Vidět víc »

Uspořádaná n-tice

Jako uspořádaná n-tice se v matematice označuje uspořádaný seznam konečného počtu n objektů (je proto možné se také setkat s pojmy jako uspořádaná k-tice apod., konkrétní varianty se pak nazývají uspořádané dvojice, uspořádané trojice atd.). Zapisuje se obvykle jako seznam těchto prvků, uzavřený do kulatých závorek.

Nový!!: Rovnice a Uspořádaná n-tice · Vidět víc »

Velká Fermatova věta

Pierre de Fermat Velká Fermatova věta je jedna z nejslavnějších vět v historii matematiky.

Nový!!: Rovnice a Velká Fermatova věta · Vidět víc »

Základní věta algebry

Základní věta algebry (též označovaná jako Fundamentální věta algebry) je důležité matematické tvrzení, které má fundamentální význam v algebře, ale podstatnou roli hraje i v dalších odvětvích matematiky.

Nový!!: Rovnice a Základní věta algebry · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Algebraická rovnice, Homogenní algebraická rovnice, Nealgebraická rovnice, Netriviální řešení rovnice, Triviální řešení rovnice, Řešení rovnice.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »