Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sloveso

Index Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

48 vztahy: Akuzativ, Angličtina, Arabština, Čas (mluvnice), Časování, Číslo (mluvnice), Česká slovesa, Činný rod, Řečtina, Bulharština, Doplněk (větný člen), Imperativ, Imperfektum, Indikativ, Infinitiv, Jazyk (lingvistika), Jednotné číslo, Kategoriální sloveso, Kondicionál, Latina, Lemma (lingvistika), Lingvistika, Makedonština, Medium (mluvnice), Množné číslo, Ohýbání, Osoba (mluvnice), Příčestí, Přísudek, Přívlastek, Přechodník, Perfektum, Plnovýznamové sloveso, Podmět, Pomocné sloveso, Slovesný rod, Slovesný vid, Slovesný způsob, Slovní druh, Slovník, Spona (sloveso), Supinum, Telugština, Trpný rod, Tvarosloví, Valence (lingvistika), Věta (lingvistika), Způsobové sloveso.

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Sloveso a Akuzativ · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Sloveso a Angličtina · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Sloveso a Arabština · Vidět víc »

Čas (mluvnice)

Čas (tempus) v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat.

Nový!!: Sloveso a Čas (mluvnice) · Vidět víc »

Časování

Časování (konjugace) je způsob ohýbání sloves.

Nový!!: Sloveso a Časování · Vidět víc »

Číslo (mluvnice)

Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.

Nový!!: Sloveso a Číslo (mluvnice) · Vidět víc »

Česká slovesa

Článek česká slovesa pojednává o slovesech v češtině.

Nový!!: Sloveso a Česká slovesa · Vidět víc »

Činný rod

Činný rod (aktivum) je mluvnická kategorie sloves, kterou vyjadřujeme, že podmět je původcem děje (agentem).

Nový!!: Sloveso a Činný rod · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Sloveso a Řečtina · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Sloveso a Bulharština · Vidět víc »

Doplněk (větný člen)

Doplněk (též atribut verbální) je rozvíjející větný člen, který rozvíjí zároveň dva větné členy – na jedné straně buď podmět (subjektový doplněk), nebo předmět (objektový doplněk) a na druhé straně přísudek.

Nový!!: Sloveso a Doplněk (větný člen) · Vidět víc »

Imperativ

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz.

Nový!!: Sloveso a Imperativ · Vidět víc »

Imperfektum

Imperfektum je jeden z minulých časů, kterým jazyky, jež ho mají, zpravidla označují minulý děj, který v minulosti trval nebo se opakoval.

Nový!!: Sloveso a Imperfektum · Vidět víc »

Indikativ

Indikativ (též oznamovací způsob) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje běžné reálné sdělení.

Nový!!: Sloveso a Indikativ · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Sloveso a Infinitiv · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Sloveso a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Sloveso a Jednotné číslo · Vidět víc »

Kategoriální sloveso

Kategoriální sloveso (anglicky light verb) je sloveso, které se používá ve složeném slovesně-jmenném přísudku (verbonominální predikát).

Nový!!: Sloveso a Kategoriální sloveso · Vidět víc »

Kondicionál

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi.

Nový!!: Sloveso a Kondicionál · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Sloveso a Latina · Vidět víc »

Lemma (lingvistika)

V lingvistice lemma (též lema, mn. č. lemmata) označuje.

Nový!!: Sloveso a Lemma (lingvistika) · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Sloveso a Lingvistika · Vidět víc »

Makedonština

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí.

Nový!!: Sloveso a Makedonština · Vidět víc »

Medium (mluvnice)

Medium označuje v mluvnici specifický rod sloves.

Nový!!: Sloveso a Medium (mluvnice) · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Sloveso a Množné číslo · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Sloveso a Ohýbání · Vidět víc »

Osoba (mluvnice)

Osoba je mluvnická kategorie sloves, zájmen a někdy i dalších slovních druhů (např. v češtině spojek abych / abys / aby).

Nový!!: Sloveso a Osoba (mluvnice) · Vidět víc »

Příčestí

Příčestí (participium, z lat. participare – „mít účast“; české označení vzniklo obrozeneckým převzetím ruského pričástije, což je částečný kalk z latiny) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce.

Nový!!: Sloveso a Příčestí · Vidět víc »

Přísudek

Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený.

Nový!!: Sloveso a Přísudek · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Sloveso a Přívlastek · Vidět víc »

Přechodník

Přechodník (transgresiv) je v lingvistice tvar slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje.

Nový!!: Sloveso a Přechodník · Vidět víc »

Perfektum

Perfektum je slovesný čas, který v některých jazycích vyjadřuje ukončenost minulého děje.

Nový!!: Sloveso a Perfektum · Vidět víc »

Plnovýznamové sloveso

Plnovýznamové sloveso je takové sloveso, které samo o sobě vyjadřuje nějakou činnost nebo stav věci.

Nový!!: Sloveso a Plnovýznamové sloveso · Vidět víc »

Podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.

Nový!!: Sloveso a Podmět · Vidět víc »

Pomocné sloveso

Pomocné sloveso je sloveso, které nemá svůj původní význam (a ani nemění význam žádného slovesa), ale je součástí nějakého složeného slovesného tvaru.

Nový!!: Sloveso a Pomocné sloveso · Vidět víc »

Slovesný rod

Slovesný rod (lat. genus verbi) neboli diateze je mluvnická kategorie sloves.

Nový!!: Sloveso a Slovesný rod · Vidět víc »

Slovesný vid

Vid (aspekt) je mluvnická kategorie slovesa, která postihuje vztah k plynutí času.

Nový!!: Sloveso a Slovesný vid · Vidět víc »

Slovesný způsob

Způsob (modus) je mluvnickou kategorií slovesa, která popisuje vztah slovesa a skutečnosti či záměru.

Nový!!: Sloveso a Slovesný způsob · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Sloveso a Slovní druh · Vidět víc »

Slovník

PAGENAME Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek.

Nový!!: Sloveso a Slovník · Vidět víc »

Spona (sloveso)

Sponová slovesa se využívají v přísudku slovesně-jmenném (přísudek jmenný se sponou), kde jsou doplněna jménem.

Nový!!: Sloveso a Spona (sloveso) · Vidět víc »

Supinum

Supinum (– „obrácený vzhůru“; motivace názvu je nejasná) je neurčitý tvar slovesa (příčestí) v některých jazycích.

Nový!!: Sloveso a Supinum · Vidět víc »

Telugština

Telugština (తెలుగు, telugu) je drávidský jazyk, používaný v indickém svazovém státě Ándhrapradéš, kde je úředním jazykem.

Nový!!: Sloveso a Telugština · Vidět víc »

Trpný rod

Trpný rod (pasivum) je mluvnická kategorie sloves (slovesný rod), kterou vyjadřujeme, že podmět není původcem děje, ale tento děj podmět „trpí“, je pasivní – na rozdíl od činného rodu (aktiva), kde podmět je aktivní, tj.

Nový!!: Sloveso a Trpný rod · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Sloveso a Tvarosloví · Vidět víc »

Valence (lingvistika)

Valence je schopnost nějakého slova (lexikální jednotky) vázat na sebe další větné členy.

Nový!!: Sloveso a Valence (lingvistika) · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Sloveso a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Způsobové sloveso

Způsobové sloveso (též modální sloveso) je druh slovesa, jehož pomocí se vyjadřuje, zda je dispozice konatele děje k tomuto ději nutná, možná nebo záměrná, vyjadřuje tedy „stupeň realizovatelnosti“ děje, neboli voluntativní modalitu.

Nový!!: Sloveso a Způsobové sloveso · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Slovesa, Verbum.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »