Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Z-transformace

Index Z-transformace

Z-transformace je název několika matematických transformací.

18 vztahy: Diferenční rovnice, Digitální signálový procesor, Fourierova transformace, Křivka, Komplexní číslo, Konvergence, Laplaceova transformace, Lineární zobrazení, Matematika, Množina, Náhodná veličina, Normální rozdělení, Posloupnost, Průměr, Směrodatná odchylka, Statistika, Transformace, Z-skór.

Diferenční rovnice

Diferenční rovnice je rovnice pro neznámou posloupnost (a_n)^_obsahující její diference.

Nový!!: Z-transformace a Diferenční rovnice · Vidět víc »

Digitální signálový procesor

Digitální signálový procesor nebo také digitální signální procesor (zkratka DSP) je mikroprocesor, jehož návrh je optimalizován pro algoritmy používané při zpracování digitálně reprezentovaných signálů.

Nový!!: Z-transformace a Digitální signálový procesor · Vidět víc »

Fourierova transformace

Fourierova transformace je integrální transformace sloužící k dekompozici funkce do jejich frekvenčních komponentů, tj.

Nový!!: Z-transformace a Fourierova transformace · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z přímky do nějakého prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Z-transformace a Křivka · Vidět víc »

Komplexní číslo

argument. Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Z-transformace a Komplexní číslo · Vidět víc »

Konvergence

Konvergence (z lat. con-vergere, ohýbat k sobě) je pojem označující sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř.

Nový!!: Z-transformace a Konvergence · Vidět víc »

Laplaceova transformace

Laplaceova transformace v matematice označuje jednu ze základních integrálních transformací.

Nový!!: Z-transformace a Laplaceova transformace · Vidět víc »

Lineární zobrazení

Pojmem lineární zobrazení (někdy též lineární transformace, angl. linear map, linear mapping, popř. linear transformation) se v matematice označuje takové zobrazení mezi vektorovými prostory X a Y, které zachovává vektorové operace sčítání a násobení skalárem.

Nový!!: Z-transformace a Lineární zobrazení · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathématikos).

Nový!!: Z-transformace a Matematika · Vidět víc »

Množina

Množiny Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Z-transformace a Množina · Vidět víc »

Náhodná veličina

Náhodná veličina (používají se i různé kombinace slov náhodná, stochastická nebo náhodová a proměnná nebo veličina) je libovolná veličina, kterou je možné opakovaně měřit u různých objektů, v různých místech nebo v různém čase a její hodnoty podrobit zpracování metodami teorie pravděpodobnosti nebo matematické statistiky.

Nový!!: Z-transformace a Náhodná veličina · Vidět víc »

Normální rozdělení

Hustota normálního rozdělení pravděpodobnosti Normální rozdělení neboli Gaussovo rozdělení (podle Carla Friedricha Gausse) je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny.

Nový!!: Z-transformace a Normální rozdělení · Vidět víc »

Posloupnost

Posloupnost (sekvence) je v matematice konečná nebo nekonečná sada objektů, v níž záleží na pořadí a objekty se mohou opakovat.

Nový!!: Z-transformace a Posloupnost · Vidět víc »

Průměr

Průměr je slovo s několika významy.

Nový!!: Z-transformace a Průměr · Vidět víc »

Směrodatná odchylka

aritmetickým průměrem a s rozdílnou směrodatnou odchylkou. Červená populace má průměr 100 a směrodatnou odchylku 10; modrá populace má průměr taktéž 100 a směrodatnou odchylku 50. Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem σ, je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou statistické variability.

Nový!!: Z-transformace a Směrodatná odchylka · Vidět víc »

Statistika

Statistika je vědní obor, který se zabývá sběrem, organizací, analýzou, interpretací a prezentací empirických dat za účelem prohloubení znalostí určité oblasti, obvykle hromadného jevu.

Nový!!: Z-transformace a Statistika · Vidět víc »

Transformace

Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech.

Nový!!: Z-transformace a Transformace · Vidět víc »

Z-skór

#PŘESMĚRUJ Standardizované skóre.

Nový!!: Z-transformace a Z-skór · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Z-rovina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »