Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Stop kodon

Index Stop kodon

Stop kodon (též terminační kodon) je trojice nukleotidů (kodon), jež ribozom rozeznává jako počátek genu a končí zde syntéza proteinu.

10 vztahy: Antikodon, Gen, Genetický kód, Nukleotid, Polypeptid, Ribozom, Start kodon, Translace (biologie), TRNA, Voda.

Antikodon

GmAA, který je komplementární ke kodonům UUC a UUU v sekvenci mRNA. Jedná se o případ, kdy jeden antikodon díky speciální bázi (Gm) rozeznává více kodonů kódujících tu samou aminokyselinu (v tomto případě fenylalanin), čímž se ušetří tRNA. Více informací viz wobbling Antikodon je trojice nukleotidů nacházející se v molekule transferové RNA (tRNA), která umožňuje specifické navázání tRNA na komplementární trojici bází (tzv. kodon) na mRNA molekule.

Nový!!: Stop kodon a Antikodon · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Stop kodon a Gen · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Stop kodon a Genetický kód · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Stop kodon a Nukleotid · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Stop kodon a Polypeptid · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Stop kodon a Ribozom · Vidět víc »

Start kodon

Genetický kód - typickým start kodonem je AUG, kodon kódující methionin Start kodon (též iniciační kodon) je trojice nukleotidů (kodon), jež ribozom rozeznává jako počátek genu a začíná zde syntézu proteinu.

Nový!!: Stop kodon a Start kodon · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Stop kodon a Translace (biologie) · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Stop kodon a TRNA · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Stop kodon a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Stop kodón, Stop-kodon, Stopkodon, Stopkodón, Terminační kodon, UAA, UAG, UGA.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »