Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Gnosticismus

Index Gnosticismus

Gnosticismus (z řec. gnósis, γνώσις poznání) je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1.–3.

55 vztahy: Adam, Antiochie, Apokalyptika, Šém (biblická postava), Šét, Šimon Mág, Órigenés, Corpus Hermeticum, Demiurg, Doketismus, Esoterismus, Evangelium podle Filipa, Evangelium podle Jana, Filosof, Filosofie, Genesis, Helénismus, Henry More, Hereze v křesťanství, Hermetismus, Hippolyt Římský, Irenej z Lyonu, JHVH, Judaismus, Justin Mučedník, Kain, Křesťanství, Křest, Kléméns Alexandrijský, Kosmogonie, List Filipským, Mandejci, Manicheismus, Menandros, Mithraismus, Mudroslovné knihy, Mystéria, Náboženství, Noe, Novoplatonismus, Orfismus (náboženství), Palestina, Patristika, Rané křesťanství, Rukopisy z Nag Hammádí, Samaří, Satornilos, Setovci, Skutky apoštolů, Starověk, ..., Svitky od Mrtvého moře, Tertullianus, Tomášovo evangelium, Valentínos, Zoroastrismus. Rozbalte index (5 více) »

Adam

1), Druhá bible ze St Marciala, Limoges (kolem 1100) Adam a Eva s hadem. (Codex Aemilinanesis, Španělsko 994) Stvoření světa, Adama a Evy. Arménský rukopis, 1619 Adam byl podle Bible první člověk, společný předek celého lidstva a všech lidí.

Nový!!: Gnosticismus a Adam · Vidět víc »

Antiochie

Antiocheia (či Antiochia, Antiochie) nad Orontem nebo též Syrská, turecky Antakya, arabsky إنطاكية, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií.

Nový!!: Gnosticismus a Antiochie · Vidět víc »

Apokalyptika

Apokalyptika (z řeckého Άποκάλυψις Apokalypsis, „zjevení, odhalení“) je obecně hnutí sdílející apokalyptický světový názor nebo alespoň to, co je pro něj podstatné.

Nový!!: Gnosticismus a Apokalyptika · Vidět víc »

Šém (biblická postava)

Šém (doslova: „Jméno“) je jeden ze tří synů Noema.

Nový!!: Gnosticismus a Šém (biblická postava) · Vidět víc »

Šét

Šét (Šít) je v knize Genesis v Bibli třetí syn Adama a Evy a bratr Kaina a Ábela.

Nový!!: Gnosticismus a Šét · Vidět víc »

Šimon Mág

Šimon Mág, označovaný též jako Šimon z Gitty, byl mýtický zakladatel gnóze, jenž je ztotožňovaný se samařským kouzelníkem, o němž se zmiňují novozákonní Skutky apoštolů.

Nový!!: Gnosticismus a Šimon Mág · Vidět víc »

Órigenés

Rytina s Órigenovým portrétem Órigenés (185 Alexandrie (?) – 253 Týros), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy.

Nový!!: Gnosticismus a Órigenés · Vidět víc »

Corpus Hermeticum

Corpus hermeticum je soubor spisů, které jsou připisovány Hermu Trismegistovi.

Nový!!: Gnosticismus a Corpus Hermeticum · Vidět víc »

Demiurg

Demiurg (řec. démiurgos, umělec, řemeslník) je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí.

Nový!!: Gnosticismus a Demiurg · Vidět víc »

Doketismus

Doketismus z řeckého δοκέω (dokeó) »zdání«, je označení pro helenistický heretický pohled na Ježíše.

Nový!!: Gnosticismus a Doketismus · Vidět víc »

Esoterismus

Esoterismus (z řeckého, esoterikós, „vnitřní“, „uzavřený“) je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí.

Nový!!: Gnosticismus a Esoterismus · Vidět víc »

Evangelium podle Filipa

Evangelium podle Filipa (zkratka FpEv) je gnostické evangelium patřící mezi novozákonní apokryfy.

Nový!!: Gnosticismus a Evangelium podle Filipa · Vidět víc »

Evangelium podle Jana

El Greco: Jan Evangelista Evangelium podle Jana (zkratka J nebo Jan) je poslední z kanonických evangelií, čtvrtá kniha Nového zákona.

Nový!!: Gnosticismus a Evangelium podle Jana · Vidět víc »

Filosof

Filosof nebo filozof je člověk, který se zabývá filosofickými otázkami v různých oblastech této discipliny, který ji pěstuje a případně vyučuje.

Nový!!: Gnosticismus a Filosof · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Gnosticismus a Filosofie · Vidět víc »

Genesis

Stránka z Geneze z hebrejské bible Geršoma ben Mošeho Soncina, Brest, 1494 Genesis (Berešit, značka Gn nebo Gen, případně 1M), též První kniha Mojžíšova, je první knihou hebrejské i křesťanské bible.

Nový!!: Gnosticismus a Genesis · Vidět víc »

Helénismus

diadochy kolem roku 300 př. n. l. řecké architektury Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do kultur orientálních a jejich vzájemné ovlivňování.

Nový!!: Gnosticismus a Helénismus · Vidět víc »

Henry More

Henry More (1614 Grantham, Spojené království – 1. září 1687 Cambridge, tamtéž) byl anglický filozof, představitel cambridgeské školy platonismu.

Nový!!: Gnosticismus a Henry More · Vidět víc »

Hereze v křesťanství

Hereze (z řeckého hairesis – výběr, volba) je odchýlení se od oficiální doktríny nebo dokonce její odmítání.

Nový!!: Gnosticismus a Hereze v křesťanství · Vidět víc »

Hermetismus

Sieně Hermetismus, hermetika či hermetická nauka je starověká, až do současné doby živá a ne zcela jednotná duchovně-nauková tradice.

Nový!!: Gnosticismus a Hermetismus · Vidět víc »

Hippolyt Římský

Hippolyt či Hippolytus (asi 170 zřejmě na východě římské říše – 235 na Sardinii) byl první vzdoropapež (od roku 217).

Nový!!: Gnosticismus a Hippolyt Římský · Vidět víc »

Irenej z Lyonu

Irenej z Lyonu, řecky Εἰρηναῖος Eirénaios, latinsky Irenaeus (mezi 140 a 160 v Malé Asii – asi 202) byl zdaleka nejvýznamnějším křesťanským teologem 2. století.

Nový!!: Gnosticismus a Irenej z Lyonu · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Gnosticismus a JHVH · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Gnosticismus a Judaismus · Vidět víc »

Justin Mučedník

Justin Mučedník či Martyr (cca 100, Flavia Neapolis – 165, Řím) byl řecký křesťanský theolog a filosof, jeden z církevních Otců; je svatým katolické církve.

Nový!!: Gnosticismus a Justin Mučedník · Vidět víc »

Kain

Jamese Tissota. Kain byl podle 4. kapitoly biblické knihy Genesis nejstarší syn prvních lidí Adama a Evy. Narodil se jim po vyhnání ze zahrady Edenu, podle midraše společně se sestrou-dvojčetem.. Je znám jako bratrovrah, neboť zabil svého mladšího bratra Ábela, poté co Hospodin nepřijal jeho oběť, ale Ábelovu ano. Byl za svůj čin Bohem vyhnán a označen zvláštním znamením, aby jej nemohl nikdo zabít a ušetřit jej tak trestu. Jeho dalším mladším bratrem byl Šét, o němž Eva řekla, že Bůh jí vložil dalšího potomka místo Ábela. Jméno „Kain“ se vykládá nejednotně, a sice od „Získaný“ přes „Tepající“ až po „Závistivý“. Kain a Ábel, ilustrace z Bible (19. st.).

Nový!!: Gnosticismus a Kain · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Gnosticismus a Křesťanství · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Gnosticismus a Křest · Vidět víc »

Kléméns Alexandrijský

Kléméns Alexandrijský (či Klement), vlastním jménem Titus Flavius Clemens, (asi 150 v Athénách – asi 211–216 v Kappadokii) je raný církevní spisovatel, jenž se řadí mezi církevní Otce, a první člen církve v Alexandrii, jehož známe jménem.

Nový!!: Gnosticismus a Kléméns Alexandrijský · Vidět víc »

Kosmogonie

Kosmogonie (z řeckého κόσμος „pořádek, vesmír“ a γίγνομαι „rodím se“) je nauka o vzniku světa.

Nový!!: Gnosticismus a Kosmogonie · Vidět víc »

List Filipským

Sv. Pavel. Miniatura z 12. stol., Halberstadt List Filipským (zkratka Fp) je součást Nového zákona, jeden z listů apoštola Pavla.

Nový!!: Gnosticismus a List Filipským · Vidět víc »

Mandejci

Mandejci (mandejsky מנדעניא - Mandaʻnāye, arabsky الصابئة المندائيون‎ aṣ-Ṣabi'a al-Mandā'iyūn) jsou více náboženské a etnické společenství žijící převážně v jižním Íránu a Iráku.

Nový!!: Gnosticismus a Mandejci · Vidět víc »

Manicheismus

Ježíš Kristus jako manicheistický prorok (rozpoznán dle kříže na prsou), 13. století Manicheismus je již dnes vymizelé náboženské učení (jeho nejpozdější a nejzachovalejší forma s největším počtem památek byly nalezeny v Číně), které bylo založeno v Sasánovské říši babylonským prorokem Máním (přibližně roky 216–276) ve 3. století.

Nový!!: Gnosticismus a Manicheismus · Vidět víc »

Menandros

Menandrova freska z vily v Pompejích Menandros, řecky, (342 př. n. l. – 291 př. n. l.) byl antický řecký dramatik, nejznámější z autorů Nové attické komedie.

Nový!!: Gnosticismus a Menandros · Vidět víc »

Mithraismus

frýžskou čapkou přemáhajícího kosmického býka a dalšími výjevy z Mithrova života Mithraismus či přesněji Mithrova mystéria (nazývané též „Mystéria Peršanů“), čili kult boha Mithry či Mithrase (latinsky Mithras), byl římský náboženský synkretický směr pozdně starověkého Říma, svůj nejvyšší rozkvět a největší rozmach zažil v období pozdní antiky 1.

Nový!!: Gnosticismus a Mithraismus · Vidět víc »

Mudroslovné knihy

Jako mudroslovné knihy se označuje několik knih Starého zákona.

Nový!!: Gnosticismus a Mudroslovné knihy · Vidět víc »

Mystéria

Mithras obětující býka, tzv. "tauroktonie" Mysterijní náboženství, posvátná mystéria či jenom mystéria byly náboženské školy řecko-římského světa, jejichž učení bylo vyhrazeno pouze zasvěceným (mystai).

Nový!!: Gnosticismus a Mystéria · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Gnosticismus a Náboženství · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Gnosticismus a Noe · Vidět víc »

Novoplatonismus

Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století.

Nový!!: Gnosticismus a Novoplatonismus · Vidět víc »

Orfismus (náboženství)

Orfismus byl různorodý mystický proud starověkého řeckého náboženství odvozující svou nauku od mytického pěvce Orfea.

Nový!!: Gnosticismus a Orfismus (náboženství) · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Gnosticismus a Palestina · Vidět víc »

Patristika

Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století.

Nový!!: Gnosticismus a Patristika · Vidět víc »

Rané křesťanství

Pojmem rané křesťanství rozumíme období vývoje křesťanského náboženství od jeho vzniku v 1.

Nový!!: Gnosticismus a Rané křesťanství · Vidět víc »

Rukopisy z Nag Hammádí

Geografické umístění lokality Nag Hammádí Rukopisy z Nag Hammádí či také Knihovna z Nag Hammádí nebo Texty z Chenoboskia je soubor starověkých gnostických textů, pocházející pravděpodobně z 3.

Nový!!: Gnosticismus a Rukopisy z Nag Hammádí · Vidět víc »

Samaří

Sloupořadí v ruinách Samaří Zbytky hradeb Zříceniny fora Římské divadlo Samaří (שומרון Šomron, Σεβαστη Sebasté) bylo město v Samařsku v dnešním Izraeli, v oblasti palestinské autonomie na západním břehu Jordánu, asi 10 km severozápadně od moderního města Náblus (ve starověku Sichem).

Nový!!: Gnosticismus a Samaří · Vidět víc »

Satornilos

Satornilos (též Satornius, Satorninos) byl gnostický učitel působící ve 2. století n. l. v syrské Antiochii.

Nový!!: Gnosticismus a Satornilos · Vidět víc »

Setovci

Setovci byli gnostickou skupinou, která působila ve 2.–4.

Nový!!: Gnosticismus a Setovci · Vidět víc »

Skutky apoštolů

El Greco: ''Seslání Ducha sv.'' Kolem 1610 Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30.

Nový!!: Gnosticismus a Skutky apoštolů · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Gnosticismus a Starověk · Vidět víc »

Svitky od Mrtvého moře

Izajáše (Iz 57,17–59,9; 1QIsab) Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky) jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu.

Nový!!: Gnosticismus a Svitky od Mrtvého moře · Vidět víc »

Tertullianus

Quintus Septimius Florens Tertullianus (kolem 160 v Kartágu – kolem 220 v Kartágu) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2.

Nový!!: Gnosticismus a Tertullianus · Vidět víc »

Tomášovo evangelium

Tomášovo evangelium (TmEv, rovněž Evangelium podle Tomáše) je apokryfní sbírka 114 výroků připisovaných Ježíšovi.

Nový!!: Gnosticismus a Tomášovo evangelium · Vidět víc »

Valentínos

Valentínos (100 – 160/161) byl křesťanský učitel a básník 2. století n. l., který působil převážně v Římě.

Nový!!: Gnosticismus a Valentínos · Vidět víc »

Zoroastrismus

Zarathuštry Zoroastrismus či zarathuštrismus je íránské dualistické náboženství, jehož byl ve starověku zakladatelem prorok Zarathuštra (řecky Zoroaster).

Nový!!: Gnosticismus a Zoroastrismus · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Gnose, Gnosticizmus, Gnoze, Gnóse, Gnósis, Gnóze.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »