Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Poezie

Index Poezie

Poezie (z řeckého poiésis – tvorba) je básnictví.

26 vztahy: Báseň v próze, Drama, Epická poezie, Haiku, Hudba, Klasicismus, Knihtisk, Kronika, Latinská literatura, Literatura, Lyrická poezie, Metrum, Próza, Rým, Reklama, Rytířský román, Slogan, Sonet, Starověk, Sumersko-akkadská literatura, Symbol, Synonymum, Verš, 18. století, 19. století, 20. století.

Báseň v próze

Báseň v próze je obvykle považována za typ poezie, který se z hlediska zvukového a grafického jeví jako próza, tj.

Nový!!: Poezie a Báseň v próze · Vidět víc »

Drama

Antické divadlo na ostrově Kós Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry.

Nový!!: Poezie a Drama · Vidět víc »

Epická poezie

Epická poezie je označení pro básnické dílo, jehož základní obsahovou složkou je děj, popis událostí a interakce mezi postavami.

Nový!!: Poezie a Epická poezie · Vidět víc »

Haiku

Haiku (俳句) je lyrický útvar, většinou s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším s počty slabik 5–7–5, dělicí pauzou a zařazovacím slovem (jap. kigo).

Nový!!: Poezie a Haiku · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Poezie a Hudba · Vidět víc »

Klasicismus

Kostel La Madeleine v Paříži portál s původními klasicistními dveřmi dochovaný v Olomouci Varšavě Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád.

Nový!!: Poezie a Klasicismus · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Poezie a Knihtisk · Vidět víc »

Kronika

Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů.

Nový!!: Poezie a Kronika · Vidět víc »

Latinská literatura

Jako latinskou literaturu označujeme literaturu, která vznikla ponejvíce na území římské říše a která je psána latinsky.

Nový!!: Poezie a Latinská literatura · Vidět víc »

Literatura

Oxfordské univerzitě Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

Nový!!: Poezie a Literatura · Vidět víc »

Lyrická poezie

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě.

Nový!!: Poezie a Lyrická poezie · Vidět víc »

Metrum

Metrum (poezie) je obecně platné rytmické schéma střídání stejného počtu slabik přízvučných a nepřízvučných.

Nový!!: Poezie a Metrum · Vidět víc »

Próza

Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj.

Nový!!: Poezie a Próza · Vidět víc »

Rým

Rým je zvuková shoda koncových hlásek (v českém verši obvykle od samohlásky poslední rytmicky důrazné slabiky) na konci veršů nebo půlveršů.

Nový!!: Poezie a Rým · Vidět víc »

Reklama

Reklamní leták z roku 1873 Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Nový!!: Poezie a Reklama · Vidět víc »

Rytířský román

Rytířský román (také se používá termín dvorský román či romance) je epický literární žánr, pěstovaný především v západní Evropě ve středověku a za renesance v poezii a později (přibližně na konci středověku) i v próze.

Nový!!: Poezie a Rytířský román · Vidět víc »

Slogan

Slogan je krátký textový útvar obvykle čistě utilitární povahy a charakteru.

Nový!!: Poezie a Slogan · Vidět víc »

Sonet

Sonet (z provensálského sonet nebo z italského sonetto, tj. písnička) je literární poetický útvar, který vznikl v 1.

Nový!!: Poezie a Sonet · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Poezie a Starověk · Vidět víc »

Sumersko-akkadská literatura

Sumerská literatura je nejstarší literaturou světa.

Nový!!: Poezie a Sumersko-akkadská literatura · Vidět víc »

Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Nový!!: Poezie a Symbol · Vidět víc »

Synonymum

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat.

Nový!!: Poezie a Synonymum · Vidět víc »

Verš

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu.

Nový!!: Poezie a Verš · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Poezie a 18. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Poezie a 19. století · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Poezie a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Básnictví, Básně, Poesie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »