Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

T

Index T

T je 20.

35 vztahy: Abeceda, Aminokyselina, Automobilový průmysl, Biochemie, Chemie, Elektrotechnika, Ford model T, Ford Motor Company, Fotoaparát, Fyzika, Hmotnost, Hudba, Informatika, Kvark, Kvark t, Latinka, Magnetická indukce, Nukleová báze, Předpona soustavy SI, Perioda (fyzika), Predikátová logika, Programovací jazyk, Soustava SI, T (programovací jazyk), Tónika, Teplota, Tera, Termodynamická teplota, Tesla, Threonin, Thymin, Tranzistor, Tritium, Vodík, Závěrka (fotoaparát).

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: T a Abeceda · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: T a Aminokyselina · Vidět víc »

Automobilový průmysl

Montážní linka automobilky Lotus Automobilový průmysl je strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel.

Nový!!: T a Automobilový průmysl · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: T a Biochemie · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: T a Chemie · Vidět víc »

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá technickými aplikacemi elektromagnetismu, mimo jiné výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení.

Nový!!: T a Elektrotechnika · Vidět víc »

Ford model T

Ford model T (hovorově zvaný také, plechová Líza nebo, Kraksna) byl automobil vyráběný společností Ford Motor Company Henryho Forda od roku 1908 do roku 1927.

Nový!!: T a Ford model T · Vidět víc »

Ford Motor Company

Ford Motor Company (často nazývaná zkráceně Ford, někdy také FoMoCo, Ford Motor nebo FMC) je americká nadnárodní korporace, vyrábějící automobily.

Nový!!: T a Ford Motor Company · Vidět víc »

Fotoaparát

zrcadlovkou Fotoaparát Praktica Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií.

Nový!!: T a Fotoaparát · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: T a Fyzika · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: T a Hmotnost · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: T a Hudba · Vidět víc »

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací.

Nový!!: T a Informatika · Vidět víc »

Kvark

Proton složený ze dvou „u“ kvarků a jednoho „d“ kvarku Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (tedy například protony a neutrony).

Nový!!: T a Kvark · Vidět víc »

Kvark t

Kvark t označovaný jako svrchní Někdy používaný výraz horní se nedoporučuje používat, protože jiná česká terminologie používá termíny horní a dolní jako ekvivalenty anglického up a down (správněji: nahoru a dolů), takže lehce může dojít k záměně s jinou vůní kvarku.

Nový!!: T a Kvark t · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: T a Latinka · Vidět víc »

Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Nový!!: T a Magnetická indukce · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: T a Nukleová báze · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: T a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje.

Nový!!: T a Perioda (fyzika) · Vidět víc »

Predikátová logika

V matematice a logice se pojmem predikátová logika označuje formální odvozovací systém používaný k popisu matematických teorií a vět.

Nový!!: T a Predikátová logika · Vidět víc »

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači.

Nový!!: T a Programovací jazyk · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: T a Soustava SI · Vidět víc »

T (programovací jazyk)

Programovací jazyk T je dialekt programovacího jazyka Scheme.

Nový!!: T a T (programovací jazyk) · Vidět víc »

Tónika

Tónika je hudební pojem, označující základní tón stupnice resp.

Nový!!: T a Tónika · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: T a Teplota · Vidět víc »

Tera

Tera (symbol T) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 1012, tj.

Nový!!: T a Tera · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: T a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Tesla

Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T.

Nový!!: T a Tesla · Vidět víc »

Threonin

Threonin (zkratka Thr nebo T) je esenciální glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: T a Threonin · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: T a Thymin · Vidět víc »

Tranzistor

Tranzistory Tranzistor je třívrstvá polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN.

Nový!!: T a Tranzistor · Vidět víc »

Tritium

Tritium je radioaktivní izotop vodíku (3H).

Nový!!: T a Tritium · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: T a Vodík · Vidět víc »

Závěrka (fotoaparát)

Částečně otevřená centrální závěrka Štěrbinová závěrka u Canon EOS 300 Závěrka fotoaparátu je zařízení umožňující vstup světla na film (nebo snímací prvek) po přesně určenou dobu (tzv. doba expozice).

Nový!!: T a Závěrka (fotoaparát) · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »