Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Aminokyselina

Index Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

99 vztahy: Alanin, Aldehydy, Aminoacyl-tRNA syntetáza, Amoniak, Anabolismus, Antibiotikum, Arginin, Asparagin, Atom, Bílkovina, Biochemie, Biogenní aminy, Biologická makromolekula, Buněčná stěna, Chiralita, Citrátový cyklus, Citrulin, Cystein, Cytoplazma, Deaminace, Disociace, Disulfidický můstek, DNA, Dopamin, Elektrický náboj, Enterocyt, Enzym, Esenciální aminokyseliny, Ethanol, Fenylalanin, Fenylketonurie, Genetický kód, Glukóza, Glutamin, Glutathion peroxidáza, Glycin, Histidin, Hormon, Isoleucin, Izoelektrický bod, Játra, Kadaverin, Karboxylové kyseliny, Katabolismus, Ketolátky, Krev, Kyselina asparagová, Kyselina glutamová, Kyselina močová, Leucin, ..., Lysin, Metabolit, Methionin, Mitochondrie, Močovina, Močovinový cyklus, Molekula, Molekulární biologie, N-formylmethionin, Nepolární rozpouštědlo, Neurotransmiter, Ninhydrin, Noradrenalin, Optická otáčivost, Ornitin, Oxid uhličitý, Oxokyseliny, Pepsin, Peptid, Peptidová vazba, PH, Plastid, Polární molekula, Porfyriny, Posttranslační modifikace, Prolin, Ptáci, Purin, Putrescin, Pyrimidin, Pyrolysin, Ribozom, Ryby, Selenocystein, Serin, Spermidin, Spermin, Threonin, Transaminace, Translace (biologie), Trávicí soustava, TRNA, Trypsin, Tryptofan, Tyrosin, Uhlík, Valin, Voda, Zwitterion. Rozbalte index (49 více) »

Alanin

Alanin (Ala, A) je proteinogenní, nepolární, neesenciální α aminokyselina.

Nový!!: Aminokyselina a Alanin · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Aminokyselina a Aldehydy · Vidět víc »

Aminoacyl-tRNA syntetáza

Aminoacyl-tRNA syntetáza (aaRS) je enzym ze skupiny ligáz, který umožňuje navázání jedné z dvaceti proteinogenních aminokyselin na příslušnou molekulu transferové RNA (tRNA).

Nový!!: Aminokyselina a Aminoacyl-tRNA syntetáza · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Aminokyselina a Amoniak · Vidět víc »

Anabolismus

Anabolismus je soubor syntetických reakcí (asimilačních), při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (stavební a zásobní látky – bílkoviny).

Nový!!: Aminokyselina a Anabolismus · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Aminokyselina a Antibiotikum · Vidět víc »

Arginin

Arginin (zkratka Arg nebo R) je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou skupinu.

Nový!!: Aminokyselina a Arginin · Vidět víc »

Asparagin

Asparagin (značka Asn nebo N) je neesenciální proteinogenní aminokyselina.

Nový!!: Aminokyselina a Asparagin · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Aminokyselina a Atom · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Aminokyselina a Bílkovina · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: Aminokyselina a Biochemie · Vidět víc »

Biogenní aminy

Biogenní aminy jsou organické dusíkaté látky odvozené od aminokyselin.

Nový!!: Aminokyselina a Biogenní aminy · Vidět víc »

Biologická makromolekula

Biologická makromolekula čili biomakromolekula nebo biopolymer je obecně látka vzniklá v organizmu kondenzací z více stejných či různých nízkomolekulárních látek.

Nový!!: Aminokyselina a Biologická makromolekula · Vidět víc »

Buněčná stěna

Buněčná stěna je pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk bakterií, archeí, hub, rostlin a řas.

Nový!!: Aminokyselina a Buněčná stěna · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Aminokyselina a Chiralita · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Aminokyselina a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Citrulin

Citrulin (systematický název 2-amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina) je α-aminokyselina, meziprodukt močovinového cyklu.

Nový!!: Aminokyselina a Citrulin · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Aminokyselina a Cystein · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: Aminokyselina a Cytoplazma · Vidět víc »

Deaminace

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly.

Nový!!: Aminokyselina a Deaminace · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Aminokyselina a Disociace · Vidět víc »

Disulfidický můstek

Formální znázornění procesu vzniku disulfidických můstků jako oxidačního procesu Disulfidický můstek (též např. SS můstek či SS vazba) je kovalentní vazba mezi dvěma atomy síry, vznikající oxidací dvou sulfanylových (-SH) skupin cysteinu.

Nový!!: Aminokyselina a Disulfidický můstek · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Aminokyselina a DNA · Vidět víc »

Dopamin

Dopamin je chemická látka ze skupiny katecholaminů, která přirozeně vzniká v mozku obratlovců, ale i v nervové soustavě většiny bezobratlých živočichů.

Nový!!: Aminokyselina a Dopamin · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Aminokyselina a Elektrický náboj · Vidět víc »

Enterocyt

Schéma enterocytu Enterocyt je jednoduchá cylindrická epitelová buňka, která se nachází v tenkém a tlustém střevu.

Nový!!: Aminokyselina a Enterocyt · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Aminokyselina a Enzym · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Aminokyselina a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Aminokyselina a Ethanol · Vidět víc »

Fenylalanin

Fenylalanin (zkratka Pha, Pa, Phe, F) patří mezi kódované esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny (tzn. lidské tělo si ji neumí samo vyrobit), v lidské stravě však může (u dětí postižených fenylketonurií musí) být zcela nahrazen tyrosinem, na nějž se přeměňuje.

Nový!!: Aminokyselina a Fenylalanin · Vidět víc »

Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) někdy nazývaná jako Føllingova nemoc je dědičné metabolické onemocnění spočívající v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, jenž u zdravých lidí katalyzuje jaterní enzym fenylalaninhydroxyláza (PAH).

Nový!!: Aminokyselina a Fenylketonurie · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Aminokyselina a Genetický kód · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Aminokyselina a Glukóza · Vidět víc »

Glutamin

thumb Glutamin (Gln, Q) je neesenciální biogenní aminokyselina, jedna z 23 aminokyselin, které se při translaci zabudovávají do nově vzniklých bílkovin.

Nový!!: Aminokyselina a Glutamin · Vidět víc »

Glutathion peroxidáza

upright.

Nový!!: Aminokyselina a Glutathion peroxidáza · Vidět víc »

Glycin

Glycin (Gly, G) je aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Aminokyselina a Glycin · Vidět víc »

Histidin

Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech.

Nový!!: Aminokyselina a Histidin · Vidět víc »

Hormon

Prostorový model adrenalinu – jednoho z nejznámějších hormonů Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné.

Nový!!: Aminokyselina a Hormon · Vidět víc »

Isoleucin

Isoleucin (Ile, I) je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Aminokyselina a Isoleucin · Vidět víc »

Izoelektrický bod

Izoelektrický bod je taková hodnota pH roztoku, v němž se amfion nepohybuje v elektrickém poli; to znamená, že jeho volný náboj je zde nulový.

Nový!!: Aminokyselina a Izoelektrický bod · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Aminokyselina a Játra · Vidět víc »

Kadaverin

Kadaverin, nazývaný též pentamethylendiamin či pentan-1,5-diamin, je alifatickým diaminem.

Nový!!: Aminokyselina a Kadaverin · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Aminokyselina a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Katabolismus

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj.

Nový!!: Aminokyselina a Katabolismus · Vidět víc »

Ketolátky

Ketolátky - aceton, acetacetát a beta-hydroxybutyrát Ketolátky, označované též jako ketonové látky, jsou v biochemii produkty rozkladu mastných kyselin za jistých metabolických podmínek, především během hladovění.

Nový!!: Aminokyselina a Ketolátky · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Aminokyselina a Krev · Vidět víc »

Kyselina asparagová

Kyselina asparagová (Asp, D) je biogenní aminokyselina vyskytující se v organismu ve formě své konjugované zásady, která se nazývá aspartát.

Nový!!: Aminokyselina a Kyselina asparagová · Vidět víc »

Kyselina glutamová

Kyselina L-glutamová (symbol Glu nebo E) je kódovaná glukogenní neesenciální aminokyselina.

Nový!!: Aminokyselina a Kyselina glutamová · Vidět víc »

Kyselina močová

Strukturní vzorec Kyselina močová neboli 2,6,8-trioxypurin, sumární vzorec C5H4N4O3, je bezbarvá krystalická látka s teplotou tání 400 °C, při které se však rozkládá.

Nový!!: Aminokyselina a Kyselina močová · Vidět víc »

Leucin

Leucin (Leu, L) je proteinogenní aminokyselina patřící mezi esenciální aminokyseliny a musí proto být lidmi přijímán v potravě.

Nový!!: Aminokyselina a Leucin · Vidět víc »

Lysin

Lysin (zkratka Lys, K) patří k proteinogenním aminokyselinám.

Nový!!: Aminokyselina a Lysin · Vidět víc »

Metabolit

Metabolit je produkt látkové přeměny (metabolismu).

Nový!!: Aminokyselina a Metabolit · Vidět víc »

Methionin

Methionin (Met, M) je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Nový!!: Aminokyselina a Methionin · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Aminokyselina a Mitochondrie · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Aminokyselina a Močovina · Vidět víc »

Močovinový cyklus

Schéma močovinového cyklu Močovinový cyklus, také ornitinový cyklus, je metabolickým cyklem, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku.

Nový!!: Aminokyselina a Močovinový cyklus · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Aminokyselina a Molekula · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Aminokyselina a Molekulární biologie · Vidět víc »

N-formylmethionin

(''S'')-''N''-formylmethionin N-formylmethionin (fMet, systematický název (2S)-2-formylamino-4-(methylsulfanyl)butanová kyselina) je proteinogenní aminokyselina, kódovaná kodonem AUG (tzn. start kodon).

Nový!!: Aminokyselina a N-formylmethionin · Vidět víc »

Nepolární rozpouštědlo

Nepolární rozpouštědla jsou látky používané pro rozpouštění nepolárních sloučenin, u kterých je rozdíl elektronegativit vázaných prvků pod 0,4.

Nový!!: Aminokyselina a Nepolární rozpouštědlo · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Aminokyselina a Neurotransmiter · Vidět víc »

Ninhydrin

Ninhydrin je organická sloučenina vyskytující se ve formě bílých až světle žlutých krystalků.

Nový!!: Aminokyselina a Ninhydrin · Vidět víc »

Noradrenalin

Noradrenalin či také norepinefrin je hormon a neurotransmiter řazený mezi stresové hormony, je vylučován dření nadledvin.

Nový!!: Aminokyselina a Noradrenalin · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Aminokyselina a Optická otáčivost · Vidět víc »

Ornitin

Ornitin (též ornithin, v přírodě konkrétně L-ornitin) je alfa-aminokyselina, která není přirozenou součástí bílkovin, nicméně je přítomna v tělech živých organismů a je součástí tzv.

Nový!!: Aminokyselina a Ornitin · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Aminokyselina a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxokyseliny

Oxokyseliny jsou karboxylové kyseliny, které mají v řetězci mimo funkční skupinu nahrazen atom vodíku dvojnou vazbou vázaným atomem kyslíku.

Nový!!: Aminokyselina a Oxokyseliny · Vidět víc »

Pepsin

Pepsin Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců.

Nový!!: Aminokyselina a Pepsin · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: Aminokyselina a Peptid · Vidět víc »

Peptidová vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–.

Nový!!: Aminokyselina a Peptidová vazba · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Aminokyselina a PH · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: Aminokyselina a Plastid · Vidět víc »

Polární molekula

Molekula vody – molekula je asymetrická, proto je uprostřed (červeně znázorněná) oblast záporného náboje a na okrajích (modře znázorněná) oblast kladného náboje Polární molekuly jsou molekuly, které mají stálý a nenulový dipólový moment, protože elektrický náboj je v nich rozložen nesymetricky.

Nový!!: Aminokyselina a Polární molekula · Vidět víc »

Porfyriny

Nejvýznamnější porfyrin, hem b Porfyriny jsou organické, cyklické sloučeniny, odvozené od tetrapyrrolu porfinu, což je látka tvořená spojením čtyř pyrrolových kruhů pomocí methinových můstků.

Nový!!: Aminokyselina a Porfyriny · Vidět víc »

Posttranslační modifikace

Posttranslačními modifikacemi se označují úpravy proteinů po jejich nasyntetizování ribozomem.

Nový!!: Aminokyselina a Posttranslační modifikace · Vidět víc »

Prolin

Prolin (zkratky Pro, P) je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin, v případě prolinu se ale tato sloučenina často označuje jako iminokyselina, protože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklená s postranním řetězcem.

Nový!!: Aminokyselina a Prolin · Vidět víc »

Ptáci

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci, dle nové systematiky patřící mezi teropodní dinosaury a obecněji diapsidy.

Nový!!: Aminokyselina a Ptáci · Vidět víc »

Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

Nový!!: Aminokyselina a Purin · Vidět víc »

Putrescin

Putrescin, nazývaný též tetramethylendiamin nebo butan-1,4-diamin, je alifatický (acyklický) diamin.

Nový!!: Aminokyselina a Putrescin · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Aminokyselina a Pyrimidin · Vidět víc »

Pyrolysin

Pyrolysin (zkratka Pyl nebo O) je zvláštní proteinogenní aminokyselina, která se v určitých výjimečných případech zařazuje do bílkoviny vyráběné na ribozomu v procesu translace.

Nový!!: Aminokyselina a Pyrolysin · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Aminokyselina a Ribozom · Vidět víc »

Ryby

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry.

Nový!!: Aminokyselina a Ryby · Vidět víc »

Selenocystein

Selenocystein je zvláštní neesenciální proteinogenní aminokyselina podobná cysteinu, ale na rozdíl od něj má místo atomu síry atom selenu.

Nový!!: Aminokyselina a Selenocystein · Vidět víc »

Serin

Serin (zkratka Ser nebo S) je neesenciální, glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Aminokyselina a Serin · Vidět víc »

Spermidin

Spermidin je polyamin, který se účastní buněčného metabolismu.

Nový!!: Aminokyselina a Spermidin · Vidět víc »

Spermin

Spermin je polyamid, který se podílí na buněčném metabolismu ve všech eukaryotních buňkách.

Nový!!: Aminokyselina a Spermin · Vidět víc »

Threonin

Threonin (zkratka Thr nebo T) je esenciální glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Aminokyselina a Threonin · Vidět víc »

Transaminace

Schéma transaminace Transaminace je z biochemického hlediska enzymová reakce významná pro metabolismus některých aminových kyselin.

Nový!!: Aminokyselina a Transaminace · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Aminokyselina a Translace (biologie) · Vidět víc »

Trávicí soustava

Schéma trávicí soustava člověka Trávicí soustava, také trávicí nebo gastrointestinální trakt, je soustava orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a vylučování potravy.

Nový!!: Aminokyselina a Trávicí soustava · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Aminokyselina a TRNA · Vidět víc »

Trypsin

Trypsin je trávicí enzym, který se vyskytuje v dvanáctníku.

Nový!!: Aminokyselina a Trypsin · Vidět víc »

Tryptofan

Tryptofan (zkratky: Trp, W) je jednou z 20 proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Aminokyselina a Tryptofan · Vidět víc »

Tyrosin

Tyrosin (Tyr, Y) je jednou z 20 základních proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Aminokyselina a Tyrosin · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Aminokyselina a Uhlík · Vidět víc »

Valin

Valin (Val, V) je esenciální α-aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Aminokyselina a Valin · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Aminokyselina a Voda · Vidět víc »

Zwitterion

aminová skupina, vlevo neionizovaná forma, vpravo zwitterion. Zwitterion (také „vnitřní sůl“, obojetný nebo amfoterní ion, amfion nebo nepřesně dipolární ion) je ion, který ve své molekule obsahuje pozitivní i negativní náboj v různé části molekuly, jehož celkový náboj je ale neutrální.

Nový!!: Aminokyselina a Zwitterion · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aminokyseliny, Aminová kyselina, Aminové kyseliny, Biogenní aminokyselina, Biogenní aminokyseliny, Proteinogenní aminokyselina, Proteinogenní aminokyseliny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »