Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Serin

Index Serin

Serin (zkratka Ser nebo S) je neesenciální, glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

31 vztahy: Aktivní místo, Aminokyselina, Bílkovina, Cholinesteráza, Chymotrypsin, Cystein, Enzym, Esenciální aminokyseliny, Esterifikace, Genetický kód, Glukoneogeneze, Glycin, Glykolýza, Glykoproteiny, Hedvábí, Hydrofilie, Hydroxyl, Játra, Kyselina fosforečná, Kyselina listová, Kyselina pyrohroznová, Latina, Obratlovci, Oligosacharidy, Polární molekula, Prekurzor (chemie), Proteosyntéza, Purin, Pyrimidin, Stupeň Celsia, Trypsin.

Aktivní místo

beta-glukoronidáze, vyznačen i podpůrný tyrosinový zbytek Aktivní místo (též aktivní centrum) je oblast enzymu, kde dochází k enzymové reakci.

Nový!!: Serin a Aktivní místo · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Serin a Aminokyselina · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Serin a Bílkovina · Vidět víc »

Cholinesteráza

Jako cholinesterázy se v biochemii označuje skupina enzymů, které katalyzují hydrolýzu neurotransmiteru acetylcholinu na cholin a kyselinu octovou, tedy reakci, která je nezbytná k tomu, aby se cholinergní neuron vrátil po aktivaci do klidového stavu.

Nový!!: Serin a Cholinesteráza · Vidět víc »

Chymotrypsin

Chymotrypsin Chymotrypsin je trávicí enzym ze skupiny proteáz, konkrétně serinových proteáz (podobně jako trypsin či elastáza).

Nový!!: Serin a Chymotrypsin · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Serin a Cystein · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Serin a Enzym · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Serin a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Esterifikace

Esterifikace je chemická reakce, při které z organické nebo anorganické kyslíkaté kyseliny a alkoholu vzniká ester.

Nový!!: Serin a Esterifikace · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Serin a Genetický kód · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Serin a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glycin

Glycin (Gly, G) je aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Serin a Glycin · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Serin a Glykolýza · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: Serin a Glykoproteiny · Vidět víc »

Hedvábí

Termín hedvábí se v češtině v minulosti (v odborné literatuře až do konce minulého století) používal a zčásti stále ještě používá pro všechna „nekonečně“ dlouhá textilní vlákna, ke kterým patří jak přírodní hedvábí, tak i umělé výrobky podobného tvaru..

Nový!!: Serin a Hedvábí · Vidět víc »

Hydrofilie

Hydrofilní neboli vodu milující jsou molekuly nebo povrchy pozitivně interagující s vodou.

Nový!!: Serin a Hydrofilie · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Serin a Hydroxyl · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Serin a Játra · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Serin a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Kyselina listová

Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamín ze skupiny B-komplexu.

Nový!!: Serin a Kyselina listová · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Serin a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Serin a Latina · Vidět víc »

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Nový!!: Serin a Obratlovci · Vidět víc »

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek.

Nový!!: Serin a Oligosacharidy · Vidět víc »

Polární molekula

Molekula vody – molekula je asymetrická, proto je uprostřed (červeně znázorněná) oblast záporného náboje a na okrajích (modře znázorněná) oblast kladného náboje Polární molekuly jsou molekuly, které mají stálý a nenulový dipólový moment, protože elektrický náboj je v nich rozložen nesymetricky.

Nový!!: Serin a Polární molekula · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Serin a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: Serin a Proteosyntéza · Vidět víc »

Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

Nový!!: Serin a Purin · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Serin a Pyrimidin · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Serin a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Trypsin

Trypsin je trávicí enzym, který se vyskytuje v dvanáctníku.

Nový!!: Serin a Trypsin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(2S)-2-amin-3-hydroxy-propanová kyselina, (2S)-2-amin-3-hydroxy-propionová kyselina, (2S)-2-amin-3-hydroxypropanová kyselina, (2S)-2-amin-3-hydroxypropionová kyselina, (2S)-2-amino-3-hydroxy-propanová kyselina, (2S)-2-amino-3-hydroxy-propionová kyselina, (2S)-2-amino-3-hydroxypropanová kyselina, (2S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina, (2S)-2-amino-β-hydroxypropanová kyselina, (2S)-2-amino-β-hydroxypropionová kyselina, (2S)-2-aminoisomléčná kyselina, (2S)-2-aminoizomléčná kyselina, (2S)-α-amino-3-hydroxypropanová kyselina, (2S)-α-amino-3-hydroxypropionová kyselina, (2S)-α-amino-β-hydroxypropanová kyselina, (2S)-α-amino-β-hydroxypropionová kyselina, 2-amino-3-hydroxypropanová kyselina, 2-amino-3-hydroxypropionová kyselina, Kyselina (2S)-2-amin-3-hydroxy-propanová, Kyselina (2S)-2-amin-3-hydroxy-propionová, Kyselina (2S)-2-amin-3-hydroxypropanová, Kyselina (2S)-2-amin-3-hydroxypropionová, Kyselina (2S)-2-amino-3-hydroxy-propanová, Kyselina (2S)-2-amino-3-hydroxy-propionová, Kyselina (2S)-2-amino-3-hydroxypropanová, Kyselina (2S)-2-amino-3-hydroxypropionová, Kyselina (2S)-2-amino-β-hydroxypropanová, Kyselina (2S)-2-amino-β-hydroxypropionová, Kyselina (2S)-2-aminoisomléčná, Kyselina (2S)-2-aminoizomléčná, Kyselina (2S)-α-amino-3-hydroxypropanová, Kyselina (2S)-α-amino-3-hydroxypropionová, Kyselina 2-amino-3-hydroxypropanová, Kyselina 2-amino-3-hydroxypropionová, Kyselina 2-amino-isomléčná, Kyselina 2-amino-izomléčná, Kyselina 2-aminoisomléčná, Kyselina 2-aminoizomléčná, Ser.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »