Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hydroxyl

Index Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

14 vztahy: Alkoholy, Areny, Atmosféra, Atom, Fenoly, Hydrogenperoxidy, Hydroxidy, Ion, Karboxylové kyseliny, Kyslík, Organická sloučenina, Organická syntéza, Radikál, Voda.

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Hydroxyl a Alkoholy · Vidět víc »

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Hydroxyl a Areny · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Hydroxyl a Atmosféra · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Hydroxyl a Atom · Vidět víc »

Fenoly

Fenol, nejjednodušší z fenolů. Jako fenoly (též fenolické sloučeniny) se v organické chemii označuje třída sloučenin, které obsahují hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou přímo na benzenový kruh (aromatické jádro).

Nový!!: Hydroxyl a Fenoly · Vidět víc »

Hydrogenperoxidy

Hydrogenperoxidy (též hydroperoxidy) jsou sloučeniny obsahující jednoduchou vazbu kyslík–kyslík–vodík.

Nový!!: Hydroxyl a Hydrogenperoxidy · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Hydroxyl a Hydroxidy · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Hydroxyl a Ion · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Hydroxyl a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Hydroxyl a Kyslík · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Hydroxyl a Organická sloučenina · Vidět víc »

Organická syntéza

Organická syntéza je specificky zaměřený obor chemické syntézy, který se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí.

Nový!!: Hydroxyl a Organická syntéza · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Hydroxyl a Radikál · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Hydroxyl a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hydroxylová skupina, Hydroxylový radikál, Hydroxyskupina, OH skupina, OH-.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »