Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Polarizace (elektrodynamika)

Index Polarizace (elektrodynamika)

V elektrodynamice je polarizace vlastnost vlnění, jako je světlo, a jiného elektromagnetického záření.

75 vztahy: Absolutní hodnota, Absorpce záření, Amplituda, Analytická geometrie, Anizotropní látka, Astronomie, Atlantský oceán, Živočichové, Báze (lineární algebra), Brewsterův úhel, Charles Wheatstone, Chemie, Chiralita, Chobotnice, Displej z tekutých krystalů, Elektrické pole, Elektrodynamika, Elektromagnetické záření, Elipsa, Fáze (vlna), Fázová rychlost, Funkce (matematika), Haidingerův snop, Hmyz, Holub, Hvězda, Index lomu, Intenzita elektrického pole, Koherence, Kompas, Komplexní číslo, Komplexní jednotka, Korelace, Lineární zobrazení, Magnet, Magnetické pole, Matice, Měsíc, Mechanické napětí, Mikroskop, Mineralogie, Minerál, Molekula, Monochromatické záření, Normála, Oblačnost, Obratlovci, Odraz, Optická otáčivost, Polarizační filtr, ..., Polarizační mikroskop, Polarizátor, Poyntingův vektor, Radar, Radián, Reálné číslo, Rozhlas, Sépie, Skalární součin, Slunce, Soumrak, Statistika, Stochastika, Světlo, Unitární matice, Vakuum, Včela, Vikingové, Vlna, Vlnové číslo, Zvuk, 11. století, 12. století, 19. století, 9. století. Rozbalte index (25 více) »

Absolutní hodnota

V matematice označuje pojem absolutní hodnota čísla x nezáporné reálné číslo, které lze chápat jako velikost či vzdálenost čísla od nuly.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Absolutní hodnota · Vidět víc »

Absorpce záření

Absorpce (z latinského absorbere, česky pohltivost.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Absorpce záření · Vidět víc »

Amplituda

Amplituda sinusové vlny Amplituda (též výkmit či rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Amplituda · Vidět víc »

Analytická geometrie

Analytická geometrie (také souřadnicová geometrie nebo kartézská geometrie) je část geometrie, která zkoumá geometrické útvary v euklidovské geometrii pomocí algebraických a analytických metod.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Analytická geometrie · Vidět víc »

Anizotropní látka

Anizotropní materiál je takový, jehož stavební prvky jsou orientovány určitým směrem.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Anizotropní látka · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Astronomie · Vidět víc »

Atlantský oceán

Antarktických oblastí Atlantský oceán, jednoslovně Atlantik, je vodní plocha mezi Afrikou, Evropou a Amerikou.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Atlantský oceán · Vidět víc »

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Živočichové · Vidět víc »

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Brewsterův úhel

Brewsterův úhel (též polarizační úhel) je úhel dopadu světla na rozhraní dvou opticky různých nevodivých prostředí, při kterém dochází k úplnému průchodu polarizovaného světla do druhého prostředí bez jakéhokoli odrazu.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Brewsterův úhel · Vidět víc »

Charles Wheatstone

Charles Wheatstone (6. února 1802 – 19. října 1875) byl britský vědec a autor řady praktických vynálezů jako je koncertina, stereoskop (zařízení zobrazující trojrozměrné obrázky) nebo playfair-kódování (technika šifrování).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Charles Wheatstone · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Chemie · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Chiralita · Vidět víc »

Chobotnice

Chobotnice (Octopoda Leach, 1818) jsou řádem hlavonožců.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Chobotnice · Vidět víc »

Displej z tekutých krystalů

budík s LCD Displej z tekutých krystalů (anglicky liquid crystal display, zkratkou LCD) je tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Displej z tekutých krystalů · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrodynamika

Elektrodynamika je část fyziky, která se zabývá proměnnými elektrickými a magnetickými poli.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Elektrodynamika · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Elipsa · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Fázová rychlost

Fázová rychlost je ve fyzice rychlost, s jakou se pohybuje fáze vlnění prostorem.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Fázová rychlost · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Haidingerův snop

Haidingerův snop je percepční jev umožňující člověku spatřit a určit rovinu polarizovaného světla či směr rotace kruhově polarizovaného světla.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Haidingerův snop · Vidět víc »

Hmyz

Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Hmyz · Vidět víc »

Holub

Holub je české jméno pro asi třicet rodů ptáků z čeledi holubovití.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Holub · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Hvězda · Vidět víc »

Index lomu

Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Index lomu · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Koherence

Koherence (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Koherence · Vidět víc »

Kompas

Kompas Kompas je zařízení k určování světových stran.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Kompas · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komplexní jednotka

kružnici se středem v počátku a jednotkovým poloměrem – vyznačená komplexní čísla 1, z, w a zw jsou příklady komplexních jednotek Komplexní jednotka je v matematice komplexní číslo velikosti 1, tj.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Komplexní jednotka · Vidět víc »

Korelace

Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Korelace · Vidět víc »

Lineární zobrazení

Pojmem lineární zobrazení (někdy též lineární transformace, angl. linear map, linear mapping, popř. linear transformation) se v matematice označuje takové zobrazení mezi vektorovými prostory X a Y, které zachovává vektorové operace sčítání a násobení skalárem.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Lineární zobrazení · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Magnet · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Magnetické pole · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Matice · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Měsíc · Vidět víc »

Mechanické napětí

Mechanické napětí je stav, který vznikne v tělese pokud na něj působí účinky sil.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Mechanické napětí · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Mikroskop · Vidět víc »

Mineralogie

Mineralogie (nerostopis) je vědecká disciplína, zabývající se minerály (nerosty), jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě a také možnostmi technického využití.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Mineralogie · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Minerál · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Molekula · Vidět víc »

Monochromatické záření

Jako monochromatické záření se označuje elektromagnetické záření, jehož zdroj kmitá pouze na jediné frekvenci f. Název pochází z řeckého mono-chromos, tedy „jedna barva“.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Monochromatické záření · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Normála · Vidět víc »

Oblačnost

Oblačnost je mírou, jež udává stupeň pokrytí oblohy oblaky.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Oblačnost · Vidět víc »

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Obratlovci · Vidět víc »

Odraz

Odraz může mít různé významy.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Odraz · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Optická otáčivost · Vidět víc »

Polarizační filtr

Polarizační filtr je fotografický filtr, který se montuje před objektiv fotoaparátu.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Polarizační filtr · Vidět víc »

Polarizační mikroskop

Polarizační mikroskop se řídí Biotovými zákony.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Polarizační mikroskop · Vidět víc »

Polarizátor

Polarizátor je optický element sloužící k vytvoření nebo modifikaci polarizačního stavu vlny.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Polarizátor · Vidět víc »

Poyntingův vektor

Poyntingův vektor je vektorový součin intenzit elektrického a magnetického pole.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Poyntingův vektor · Vidět víc »

Radar

druhé světové války v Douvres-la-Délivrande, Calvados, Francie Radiolokátor neboli radar (anglický akronym pro Radio Detection and Ranging, „rádiové rozpoznávání a zaměřování“) je zařízení určené k vyhledání cílů, určení jejich polohy, případně i jejich identifikaci pomocí elektromagnetického záření, resp.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Radar · Vidět víc »

Radián

π radiánů. Některé obvyklé úhly, vyjádřené v radiánech Radián je bezrozměrná odvozená jednotka soustavy SI užívaná při měření rovinného úhlu.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Radián · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Reálné číslo · Vidět víc »

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Rozhlas · Vidět víc »

Sépie

Slovo sépie (někdy sepie či sepia) má více významů.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Sépie · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Skalární součin · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Slunce · Vidět víc »

Soumrak

Schéma ranního a večerního soumraku Pražský hrad za soumraku Soumrak je přechod mezi dnem a nocí; doba po západu nebo před východem Slunce.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Soumrak · Vidět víc »

Statistika

Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Statistika · Vidět víc »

Stochastika

Stochastika je matematický obor, který se zabývá zkoumáním a modelováním náhodných jevů.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Stochastika · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Světlo · Vidět víc »

Unitární matice

Unitární matice je čtvercová komplexní matice A, jejíž hermitovsky sdružená matice je současně maticí inverzní, t.j. a I je jednotková matice.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Unitární matice · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Vakuum · Vidět víc »

Včela

Včela Apis je rod blanokřídlého hmyzu.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Včela · Vidět víc »

Vikingové

Vikingové (vikingr-muži Fjordů, přídavné jméno vikinský spíše než vikingský) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na „viking“ – loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Vikingové · Vidět víc »

Vlna

Vlna může být.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Vlna · Vidět víc »

Vlnové číslo

Vlnové číslo nebo také vlnočet je ve fyzice vlastnost vlny definovaná buď jako.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Vlnové číslo · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a Zvuk · Vidět víc »

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a 11. století · Vidět víc »

12. století

Dvanácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1101 a 31. prosincem 1200.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a 12. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a 19. století · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Polarizace (elektrodynamika) a 9. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Malusův pokus, Malusův zákon, Polarizace (vlnění), Polarizace světla, Polarizované světlo.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »