Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Helium

Index Helium

Helium, chemická značka He, (lat. Helium) je plynný chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny a tvořící druhou nejvíce zastoupenou složku vesmírné hmoty.

74 vztahy: Absolutní nula, Analytická chemie, Argon, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Balon, Boseho–Einsteinův kondenzát, Boson, Cooperův pár, Dekompresní nemoc, Diamagnetismus, Difuze, Dusík, Elektrický proud, Elektron, Fermion, Foton, Fullereny, Grafit, Hélios, Helium-3, Helium-4, Hmotnostní spektrometrie, Inertní plyny, Izotop, Janssen, Kanada, Kapilára, Kyslík, Laser, Měď, Měsíc, Merkur (planeta), Methan, Neon, Neutron, Nukleon, Opojení dusíkem, Parts per million, Pierre Janssen, Plyn, Plynný obr, Plynová chromatografie, Proton, Radioaktivita, Rentgenová fluorescence, Rentgenové záření, Rtuť, Rychlost zvuku, Severní Amerika, ..., Skalnaté hory, Skupenské teplo, Spojené státy americké, Stirlingův motor, Supratekutost, Supravodivost, Tepelná vodivost, Teplota varu, Termonukleární fúze, Tlak, Uhlík, Uraninit, Vesmír, Viskozita, Vnitřní tření, Vodík, Vzácné plyny, Vzduch, Vzducholoď, William Ramsay, Země, Zemní plyn, 1868, 1895. Rozbalte index (24 více) »

Absolutní nula

Absolutní nula je hypotetický stav látky, ve které se zastaví veškerý tepelný pohyb částic.

Nový!!: Helium a Absolutní nula · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Helium a Analytická chemie · Vidět víc »

Argon

Argon, chemická značka Ar, (lat. Argon) je chemický prvek patřící mezi vzácné plyny, které tvoří přibližně 1 % zemské atmosféry.

Nový!!: Helium a Argon · Vidět víc »

Atmosféra Země

Troposféra – spodní část zemské atmosféry Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací.

Nový!!: Helium a Atmosféra Země · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Helium a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Balon

Horkovzdušný balón Balon (správně také balón, odborně aerostat) je zařízení lehčí vzduchu, které se na principu Archimédova zákona pohybuje vzduchem.

Nový!!: Helium a Balon · Vidět víc »

Boseho–Einsteinův kondenzát

Boseho-Einsteinův kondenzát Boseho-Einsteinův kondenzát je látka tvořená bosony při teplotě blížící se absolutní nule (0 kelvinů neboli −273,15 °C).

Nový!!: Helium a Boseho–Einsteinův kondenzát · Vidět víc »

Boson

Bosony (čteno bozony) jsou částice, které mají symetrickou vlnovou funkci a celočíselný spin.

Nový!!: Helium a Boson · Vidět víc »

Cooperův pár

Cooperův pár je dvojice elektronů nebo jiných fermionů, které jsou v kovech při nízkých teplotách slabě vzájemně vázány elektron-fononovou interakcí, tedy prostřednictvím kmitů krystalové mřížky.

Nový!!: Helium a Cooperův pár · Vidět víc »

Dekompresní nemoc

Dekompresní komora Dekompresní nemoc (též kesonová nemoc, nemoc potápěčů, desaturační aeropatie, DCS) je označení řady příznaků, které postihují osobu vystavenou snížení okolního tlaku.

Nový!!: Helium a Dekompresní nemoc · Vidět víc »

Diamagnetismus

Diamagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Nový!!: Helium a Diamagnetismus · Vidět víc »

Difuze

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.

Nový!!: Helium a Difuze · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Helium a Dusík · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Helium a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Helium a Elektron · Vidět víc »

Fermion

Fermiony jsou částice pojmenované podle italského fyzika Enrica Fermiho (proto bývají někdy také označovány jako Fermiho částice), které mají poločíselný spin (1/2, 3/2, 5/2, …, v jednotkách Planckovy konstanty vydělené 2π).

Nový!!: Helium a Fermion · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Helium a Foton · Vidět víc »

Fullereny

Fulleren C540 Fullereny jsou molekuly, tvořené atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech, která je prostorově svinuta do uzavřeného tvaru (nejčastěji do tvaru koule nebo elipsoidu).

Nový!!: Helium a Fullereny · Vidět víc »

Grafit

Grafit (Werner, 1789), chemický vzorec C, je šesterečný minerál.

Nový!!: Helium a Grafit · Vidět víc »

Hélios

Hélios Hélios (řecky Ἥλιος, latinsky Sol), syn Titána Hyperíona a jeho manželky a sestry Theie byl bůh a zosobnění slunce.

Nový!!: Helium a Hélios · Vidět víc »

Helium-3

Helium-3 (též helium 3, značka 3He, někdy nazývané také tralfium) je lehčí a mnohem méně běžný izotop helia, tvoří asi 0,000 137 % helia v přírodě.

Nový!!: Helium a Helium-3 · Vidět víc »

Helium-4

Helium-4 (též helium 4, značka 4He) je těžší a mnohem běžnější izotop helia, tvoří asi 99,999 86 % helia v přírodě.

Nový!!: Helium a Helium-4 · Vidět víc »

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrum Toluenu Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je metoda analytické chemie.

Nový!!: Helium a Hmotnostní spektrometrie · Vidět víc »

Inertní plyny

brambůrků napuštěný ochrannou atmosférou z inertních plynů Inertní plyny (neboli netečné plyny) jsou plyny za daných podmínek nepodléhající chemickým reakcím.

Nový!!: Helium a Inertní plyny · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Helium a Izotop · Vidět víc »

Janssen

Janssen může znamenat:; příjmení.

Nový!!: Helium a Janssen · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Helium a Kanada · Vidět víc »

Kapilára

rtuti (Hg). Kapilára je velmi úzká trubička.

Nový!!: Helium a Kapilára · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Helium a Kyslík · Vidět víc »

Laser

Helium-neonový laser Červený (660 & 635 nm), zelený (532 & 520 nm) a modrofialový (445 & 405 nm) laser Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření') je optický zdroj elektromagnetického záření tj.

Nový!!: Helium a Laser · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Helium a Měď · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Helium a Měsíc · Vidět víc »

Merkur (planeta)

Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan.

Nový!!: Helium a Merkur (planeta) · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Helium a Methan · Vidět víc »

Neon

Neon (latinsky Neonum) chemická značka Ne je plynný chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny.

Nový!!: Helium a Neon · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Helium a Neutron · Vidět víc »

Nukleon

Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu.

Nový!!: Helium a Nukleon · Vidět víc »

Opojení dusíkem

Opojení dusíkem je efekt, ke kterému může dojít při přístrojovém potápění, nejčastěji v hloubkách pod 35 m.

Nový!!: Helium a Opojení dusíkem · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Helium a Parts per million · Vidět víc »

Pierre Janssen

Pierre Jules César Janssen (22. února 1824 Paříž – 23. prosince 1907 Meudon), ve Francii obvykle Jules Janssen, byl francouzský fyzik a astronom, člen Francouzské akademie věd, průkopník spektroskopie a astrofyziky a spoluobjevitel prvku helium.

Nový!!: Helium a Pierre Janssen · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Helium a Plyn · Vidět víc »

Plynný obr

Jupiter Plynný obr je velká planeta, která není složena převážně z hornin nebo jiné pevné látky.

Nový!!: Helium a Plynný obr · Vidět víc »

Plynová chromatografie

Plynový chromatograf Hewlett Packard. Model 5890 Plynová chromatografie (anglicky Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné fáze, aniž by došlo k jejich rozkladu.

Nový!!: Helium a Plynová chromatografie · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Helium a Proton · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Helium a Radioaktivita · Vidět víc »

Rentgenová fluorescence

Rentgenová fluorescence (zkratka XRF z anglického X-ray fluorescence) je spektroskopická metoda analytické chemie patřící mezi metody elektromagnetické spektroskopie.

Nový!!: Helium a Rentgenová fluorescence · Vidět víc »

Rentgenové záření

Rentgenový snímek ulity Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.

Nový!!: Helium a Rentgenové záření · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Helium a Rtuť · Vidět víc »

Rychlost zvuku

Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím.

Nový!!: Helium a Rychlost zvuku · Vidět víc »

Severní Amerika

Severní Amerika (anglicky North America, španělsky América del Norte nebo Norteamérica, francouzsky Amérique du Nord, nizozemsky Noord-Amerika, papiamentsky Nort Amerika, grónsky Amerika Avannarleq) je světadíl nacházející se zcela na západní a severní polokouli.

Nový!!: Helium a Severní Amerika · Vidět víc »

Skalnaté hory

Skalnaté hory (česky označované též Skalisté hory, Rocky Mountains, též Rockies) je pohoří na západě Severní Ameriky, které tvoří východní část horského systému Kordiller.

Nový!!: Helium a Skalnaté hory · Vidět víc »

Skupenské teplo

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce (nebo naopak látce odebrat) určité množství tepla.

Nový!!: Helium a Skupenské teplo · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Helium a Spojené státy americké · Vidět víc »

Stirlingův motor

Stirlingův motor typu Alfa. Má dva válce. Expanzní válec (červený) je ohříván na vysokou teplotu. Kompresní válec (modrý) je chlazen. Potrubí spojující oba válce obsahuje regenerátor Stirlingův motor typu Beta. Má jen jeden válec na jednom konci teplý a na druhém studený. Přehaněč, který není ve válci umístěn těsně, přesunuje pracovní plyn mezi teplým a studeným koncem válce. Pracovní píst na konci válce pohání pomocí klikového mechanizmu setrvačník Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu.

Nový!!: Helium a Stirlingův motor · Vidět víc »

Supratekutost

Hélium II se „vyplazí“ po povrchu nádoby, aby našlo svoji vlastní hladinu – po krátké chvíli se hladiny v obou nádobách vyrovnají. Rollinova vrstva též pokryje vnitřek větší nádoby; kdyby nebyla zavřená, hélium II by se vyplazilo ven a uniklo. Fázový diagram helia Supratekutá látka nebo též supratekutina (z lat. supra.

Nový!!: Helium a Supratekutost · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Helium a Supravodivost · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Helium a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Helium a Teplota varu · Vidět víc »

Termonukleární fúze

deuteria Termonukleární reakce či termojaderná fúze je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader (jaderné fúzi) za pomoci vysoké teploty a tlaku.

Nový!!: Helium a Termonukleární fúze · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Helium a Tlak · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Helium a Uhlík · Vidět víc »

Uraninit

Uraninit (Born, 1772, starší český název smolinec), chemický vzorec UO2 (oxid uraničitý), je krychlový minerál nazvaný podle prvku, který obsahuje.

Nový!!: Helium a Uraninit · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Helium a Vesmír · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Helium a Viskozita · Vidět víc »

Vnitřní tření

Vnitřní tření je tření vznikající uvnitř tekutin kvůli vzájemnému silovému působení mezi částicemi při proudění.

Nový!!: Helium a Vnitřní tření · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Helium a Vodík · Vidět víc »

Vzácné plyny

Vzácné plyny (neboli ušlechtilé plyny) jsou členy 18. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Helium a Vzácné plyny · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Helium a Vzduch · Vidět víc »

Vzducholoď

Malá moderní vzducholoď Vzducholoď je letadlo lehčí než vzduch (aerostat), nebo také řiditelný balón.

Nový!!: Helium a Vzducholoď · Vidět víc »

William Ramsay

Sir William Ramsay (2. října 1852, Glasgow – 23. července 1916, High Wycombe) byl skotský chemik.

Nový!!: Helium a William Ramsay · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Helium a Země · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Helium a Zemní plyn · Vidět víc »

1868

1868 (MDCCCLXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Helium a 1868 · Vidět víc »

1895

1895 (MDCCCXCV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Helium a 1895 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

E 939, Hélium.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »