Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Stereometrie

+ Uložit koncept

Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru.

18 vztahy: Cavalieriův princip, Deskriptivní geometrie, Geometrický útvar, Geometrie, Guldinova věta, Hranol, Jehlan, Křivka, Koule, Kužel, Mnohostěn, Omezená množina, Plocha, Podmnožina, Poloprostor, Prostor (geometrie), Prostorový úhel, Válec.

Cavalieriův princip

Cavalieriho princip. Cavalieriho princip je poznatek stereometrie používaný při výpočtu objemu těles pojmenovaný po Bonaventurovi Cavalierim.

Nový!!: Stereometrie a Cavalieriův princip · Vidět víc »

Deskriptivní geometrie

Ukázka čtyř různých rovinných zakreslení jednoho prostorového objektu kuželosečkou by správně měla být elipsa Ukázka konstrukce průniku koule a kužele Promítání Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny).

Nový!!: Stereometrie a Deskriptivní geometrie · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Stereometrie a Geometrický útvar · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Stereometrie a Geometrie · Vidět víc »

Guldinova věta

Při studiu těles v prostorové geometrii využíváme některých obecných principů.

Nový!!: Stereometrie a Guldinova věta · Vidět víc »

Hranol

Pravidelný šestiboký hranol Hranol je trojrozměrné těleso s dvěma rovnoběžnými základnami, tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky, tedy vzájemně zobrazitelnými pouhým prostorovým posunutím.

Nový!!: Stereometrie a Hranol · Vidět víc »

Jehlan

Jehlan Jehlan je trojrozměrné těleso.

Nový!!: Stereometrie a Jehlan · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Stereometrie a Křivka · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Stereometrie a Koule · Vidět víc »

Kužel

Obecný kužel. Rotační kužel (vlevo) a kosý kužel (vpravo). Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.

Nový!!: Stereometrie a Kužel · Vidět víc »

Mnohostěn

Příklad obecného mnohostěnu Mnohostěn je trojrozměrné geometrické těleso, jehož povrch se skládá z konečně mnoha stěn tvořených mnohoúhelníky.

Nový!!: Stereometrie a Mnohostěn · Vidět víc »

Omezená množina

Pojem omezená množina lze definovat pro množiny reálných čísel nebo obecněji pro metrické prostory.

Nový!!: Stereometrie a Omezená množina · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Stereometrie a Plocha · Vidět víc »

Podmnožina

B je podmnožina A, A je nadmnožina B V matematice se jako podmnožina množiny A označuje taková množina B, o jejíchž všech prvcích platí, že jsou zároveň i prvky množiny A. Obdobně se může množina A označit jako nadmnožina množiny B. Tato fakta značíme B \subseteq A, případně A \supseteq B. Relace „být podmnožinou“ se nazývá také inkluze.

Nový!!: Stereometrie a Podmnožina · Vidět víc »

Poloprostor

Poloprostor je část prostoru, který vznikne rozdělením prostoru jednou rovinou.

Nový!!: Stereometrie a Poloprostor · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Stereometrie a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Prostorový úhel

Vymezení prostorového úhlu na kulové ploše rotační kuželovou plochou Prostorový úhel je část prostoru vymezená rotační kuželovou plochou.

Nový!!: Stereometrie a Prostorový úhel · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: Stereometrie a Válec · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Prostorová geometrie, Prostorové geometrické útvary.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »