Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Aceton

Index Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

65 vztahy: Acetonkyanhydrin, Adice, Antikonvulzivum, Centrální nervová soustava, Chemická syntéza, Debye, Deflagrace, Dekarboxylace, Diabetes mellitus, Elektron, Elektronegativita, Enol, Epilepsie, Ethanol, Fenol, Funkční skupina, Glukóza, Halogenace, Isopropylalkohol, Játra, Kapalina, Karbonylové sloučeniny, Ketolátky, Ketony, Kilogram, Kumen, Kyanidy, Kyselina acetyloctová, Kyselina akrylová, Kyslík, Mastná kyselina, Menstruace, Methanol, Methylmethakrylát, Mikroorganismus, Mozek, Myš, Nitroglycerin, Nukleofil, Octan vápenatý, Oko, Organická syntéza, Půda, Peroxid vodíku, Peroxidy acetonu, Plíce, Polymethylmethakrylát, Potkan, Propan, Proteinová dieta, ..., Redoxní reakce, Rozpouštědlo, Rozpustnost, Sacharidy, Smrtelná dávka, Statická elektřina, Teplota vznícení, Teplota vzplanutí, Toxicita, Triviální název, Tuky, Ultrafialové záření, Výbuch, Voda, Zvracení. Rozbalte index (15 více) »

Acetonkyanhydrin

strukturní vzorec acetonkyanhydrinu Acetonkyanhydrin (systematický název 2-hydroxy-2-methylpropannitril) je organická sloučenina používaná pro výrobu methylmethakrylátu, monomeru pro průhledný plast polymethylmethakrylát (PMMA), známý jako akrylátové sklo (plexisklo).

Nový!!: Aceton a Acetonkyanhydrin · Vidět víc »

Adice

Typický příklad adice: chlorace ethenu Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou.

Nový!!: Aceton a Adice · Vidět víc »

Antikonvulzivum

Antikonvulziva (jednotné číslo antikonvulzivum) je rozmanitá skupina léčiv používaná pro léčbu a prevenci epileptických záchvatů (křečí).

Nový!!: Aceton a Antikonvulzivum · Vidět víc »

Centrální nervová soustava

Schéma centrální nervové soustavy člověka. Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Aceton a Centrální nervová soustava · Vidět víc »

Chemická syntéza

Chemická syntéza (chemické slučování) je druh chemické reakce, při které ze dvou nebo více prvků nebo jejich sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

Nový!!: Aceton a Chemická syntéza · Vidět víc »

Debye

Debye (značka D) je jednotka dipólového momentu, nepatřící do soustavy SI a to ani jako vedlejší jednotka.

Nový!!: Aceton a Debye · Vidět víc »

Deflagrace

Poleno v ohništi Deflagrace (lat. de + flagrare, „shořet“) je technický termín popisující podzvukové spalování, které se obvykle šíří tepelnou vodivostí (horký hořící materiál ohřívá další vrstvu chladnějšího materiálu a zapaluje ho).

Nový!!: Aceton a Deflagrace · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Aceton a Dekarboxylace · Vidět víc »

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.

Nový!!: Aceton a Diabetes mellitus · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Aceton a Elektron · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Aceton a Elektronegativita · Vidět víc »

Enol

Enoly (též známé jako alkenoly) jsou alkeny s hydroxylovou skupinou navázanou na jeden z uhlíkových atomů tvořících dvojnou vazbu.

Nový!!: Aceton a Enol · Vidět víc »

Epilepsie

Epilepsie (starší český výraz padoucnice) je onemocnění mozku charakterizované výskytem epileptických záchvatů.

Nový!!: Aceton a Epilepsie · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Aceton a Ethanol · Vidět víc »

Fenol

Fenol Fenol (též známý jako kyselina karbolová, hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“.

Nový!!: Aceton a Fenol · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Aceton a Funkční skupina · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Aceton a Glukóza · Vidět víc »

Halogenace

Halogenace je chemická reakce, která obnáší začlenění halogenu do molekuly.

Nový!!: Aceton a Halogenace · Vidět víc »

Isopropylalkohol

Isopropylalkohol (systematický název propan-2-ol; též znám jako 2-propanol, isopropanol, izopropylalkohol, izopropanol, iso, isopro, IPA) je organická sloučenina se sumárním vzorcem C3H8O.

Nový!!: Aceton a Isopropylalkohol · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Aceton a Játra · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Aceton a Kapalina · Vidět víc »

Karbonylové sloučeniny

Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu.

Nový!!: Aceton a Karbonylové sloučeniny · Vidět víc »

Ketolátky

Ketolátky - aceton, acetacetát a beta-hydroxybutyrát Ketolátky, označované též jako ketonové látky, jsou v biochemii produkty rozkladu mastných kyselin za jistých metabolických podmínek, především během hladovění.

Nový!!: Aceton a Ketolátky · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Aceton a Ketony · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Aceton a Kilogram · Vidět víc »

Kumen

Kumen je triviální název pro isopropylbenzen (systematický název (1-methylethyl)benzen nebo 2-fenylpropan), organickou sloučeninu patřící mezi aromatické uhlovodíky.

Nový!!: Aceton a Kumen · Vidět víc »

Kyanidy

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, obsahují kyanidový aniont CN-.

Nový!!: Aceton a Kyanidy · Vidět víc »

Kyselina acetyloctová

Kyselina acetyloctová (systematicky 3-oxobutanová kyselina) je chemická sloučenina o vzorci CH3COCH2COOH.

Nový!!: Aceton a Kyselina acetyloctová · Vidět víc »

Kyselina akrylová

Kyselina akrylová, systematicky prop-2-enová kyselina je nejjednodnušší nenasycená karboxylová kyselina.

Nový!!: Aceton a Kyselina akrylová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Aceton a Kyslík · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Aceton a Mastná kyselina · Vidět víc »

Menstruace

Menstruační cyklus Menstruace je periodicky se opakující krvácení, které nastává u žen v rámci menstruačního cyklu.

Nový!!: Aceton a Menstruace · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: Aceton a Methanol · Vidět víc »

Methylmethakrylát

Methylmethakrylát (MMA) je organická sloučenina se vzorcem CH2.

Nový!!: Aceton a Methylmethakrylát · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Aceton a Mikroorganismus · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Aceton a Mozek · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: Aceton a Myš · Vidět víc »

Nitroglycerin

Glyceroltrinitrát (nitroglycerin), přesněji (tri)nitrát glycerolu, je po chemické stránce trojnásobný ester alkoholu glycerolu s kyselinou dusičnou.

Nový!!: Aceton a Nitroglycerin · Vidět víc »

Nukleofil

Nukleofil je chemický druh, který v chemické reakci poskytuje elektronový pár elektrofilu, čímž vzniká chemická vazba.

Nový!!: Aceton a Nukleofil · Vidět víc »

Octan vápenatý

Octan vápenatý (též acetát vápenatý; systematický název ethanoát vápenatý) je vápenatá sůl kyseliny octové (ethanové).

Nový!!: Aceton a Octan vápenatý · Vidět víc »

Oko

Lidské oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak.

Nový!!: Aceton a Oko · Vidět víc »

Organická syntéza

Organická syntéza je specificky zaměřený obor chemické syntézy, který se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí.

Nový!!: Aceton a Organická syntéza · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Aceton a Půda · Vidět víc »

Peroxid vodíku

Poleptání kůže 35% roztokem peroxidu vodíku Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník) je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda.

Nový!!: Aceton a Peroxid vodíku · Vidět víc »

Peroxidy acetonu

Krystalický peroxid acetonu Peroxidy acetonu, vrchní je diperoxid acetonu (DADP), spodní triperoxid acetonu (TATP) Kuličkový model triperoxidu acetonu (TATP) Deflagrace vlhkého peroxidu acetonu. Peroxidy acetonu (TATP nebo TCAP, DADP a TeACP nebo TeACTP či TeACTeP) jsou skupinou velmi nebezpečných třaskavin.

Nový!!: Aceton a Peroxidy acetonu · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Aceton a Plíce · Vidět víc »

Polymethylmethakrylát

Polymethylmethakrylát (PMMA), běžně známý jako plexisklo nebo akrylátové sklo je průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu.

Nový!!: Aceton a Polymethylmethakrylát · Vidět víc »

Potkan

Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus).

Nový!!: Aceton a Potkan · Vidět víc »

Propan

Propan je nasycený uhlovodík, třetí člen homologické řady alkanů.

Nový!!: Aceton a Propan · Vidět víc »

Proteinová dieta

Koncept proteinové diety tzv.

Nový!!: Aceton a Proteinová dieta · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Aceton a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Aceton a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Aceton a Rozpustnost · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Aceton a Sacharidy · Vidět víc »

Smrtelná dávka

Smrtelná dávka obecně označuje smrtící dávku látky nebo záření.

Nový!!: Aceton a Smrtelná dávka · Vidět víc »

Statická elektřina

Statická elektřina je označení pro jevy, způsobené nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu.

Nový!!: Aceton a Statická elektřina · Vidět víc »

Teplota vznícení

Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem za předepsaných podmínek vznítí.

Nový!!: Aceton a Teplota vznícení · Vidět víc »

Teplota vzplanutí

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne.

Nový!!: Aceton a Teplota vzplanutí · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Aceton a Toxicita · Vidět víc »

Triviální název

Triviální název je název užívaný v běžném životě, v obchodě (jako obchodní název) a v literatuře mimo odborné publikace.

Nový!!: Aceton a Triviální název · Vidět víc »

Tuky

kyselinami myristovými alfa-linolenovou Tuky jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem.

Nový!!: Aceton a Tuky · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Aceton a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Výbuch

implozí Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie).

Nový!!: Aceton a Výbuch · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Aceton a Voda · Vidět víc »

Zvracení

Zvracení na staré malbě Zvracení je nervově řízený, koordinovaný reflex, při kterém je obsah žaludku evakuován ústním otvorem ven.

Nový!!: Aceton a Zvracení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2-propanon, Dimethylketon, Dimetylketon, Propan-2-on, Propanon.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »