Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sacharidy

Index Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

71 vztahy: Agar, Aldózy, Aldehydy, Aminokyselina, Atom, Autotrofie, Celulóza, Chemická syntéza, Chiralita, Chitin, Chuť, Cukr, Disacharidy, Energie, Epimer, Ethanol, Fischerova projekce, Fotosyntéza, Fruktóza, Furan, Glukóza, Glycerol, Glykemický index, Glykogen, Glykosidová vazba, Haworthova projekce, Heptózy, Hexózy, Hormon, Hydrolýza, Hydroxyderiváty, Hydroxyl, Inulin, Izomerie, Karbonylové sloučeniny, Ketózy, Ketony, Koenzym, Laktóza, Latina, Makromolekula, Maltóza, Manóza, Molekula, Monosacharidy, Náhradní sladidlo, Nukleová kyselina, Oligosacharidy, Optická otáčivost, Organická sloučenina, ..., Oxid uhličitý, Papír, Pentóza, Polymer, Polysacharidy, Průmysl, Pyran, Rafinóza, Rostliny, Rozpustnost, Sacharóza, Sorbitol, Tetrasacharidy, Tetróza, Textilní vlákno, Triózy, Trisacharidy, Uhlík, Výbušnina, Vláknina, Voda. Rozbalte index (21 více) »

Agar

Petriho misce Agar (jinak též agar-agar) je přírodní polysacharid (lineární polymer galaktózy) s vysokou gelující schopností, který se vyrábí z červených mořských řas rodů Floridae a Gelidium.

Nový!!: Sacharidy a Agar · Vidět víc »

Aldózy

Aldózy (nebo aldosy) jsou monosacharidy se sumárním vzorcem CmH2mOm, obsahující v acyklické (necyklické) formě aldehydovou skupinu, resp.

Nový!!: Sacharidy a Aldózy · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Sacharidy a Aldehydy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Sacharidy a Aminokyselina · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Sacharidy a Atom · Vidět víc »

Autotrofie

Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).

Nový!!: Sacharidy a Autotrofie · Vidět víc »

Celulóza

Celulóza (dříve běžně celulosa) je polysacharid sestávající z beta-D-glukózy.

Nový!!: Sacharidy a Celulóza · Vidět víc »

Chemická syntéza

Chemická syntéza (chemické slučování) je druh chemické reakce, při které ze dvou nebo více prvků nebo jejich sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

Nový!!: Sacharidy a Chemická syntéza · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Sacharidy a Chiralita · Vidět víc »

Chitin

Strukturní vzorec chitinu Chitin je polysacharid složený z molekul ''N''-acetyl-D-glukosaminu, které jsou spojeny 1,4-β-glykosidickou vazbou, vedle celulózy je nejrozšířenějším polysacharidem na Zemi.

Nový!!: Sacharidy a Chitin · Vidět víc »

Chuť

Chuť je smysl, který dovoluje vnímat chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo vodě.

Nový!!: Sacharidy a Chuť · Vidět víc »

Cukr

Kostky cukru Bílý a tři druhy surového cukru Nařezaná cukrová třtina Bulvy cukrové řepy Moderní cukrovar na Havaji Cukr (z něm. Zucker, z arab. sukkar) je přírodní sladidlo, sladká poživatina, zpravidla označovaná odborně jako potravinářský cukr.

Nový!!: Sacharidy a Cukr · Vidět víc »

Disacharidy

Disacharidy jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem spojeny glykosidickou vazbou.

Nový!!: Sacharidy a Disacharidy · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Sacharidy a Energie · Vidět víc »

Epimer

Epimery jsou izomery (přesněji diastereomery), které se liší konfigurací jen na jednom stereogením (chirálním) centru.

Nový!!: Sacharidy a Epimer · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Sacharidy a Ethanol · Vidět víc »

Fischerova projekce

Zobrazení čtyřvazného atomu uhlíku do roviny Fischerova projekce Fischerova projekce, navržená Hermannem Emilem Fischerem v roce 1891, je způsob zobrazení čtyřvazného atomu uhlíku do roviny.

Nový!!: Sacharidy a Fischerova projekce · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Sacharidy a Fotosyntéza · Vidět víc »

Fruktóza

Fruktóza (ovocný cukr, levulóza) je monosacharid, který se řadí k šestiuhlíkatým monosacharidům (hexózám), patří mezi ketózy.

Nový!!: Sacharidy a Fruktóza · Vidět víc »

Furan

Furan je heterocyklická organická látka, je to bezbarvá, vysoce těkavá kapalina vonící podobně jako chloroform s teplotou varu blízko pokojové teplotě, je toxický a může být karcinogenní.

Nový!!: Sacharidy a Furan · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Sacharidy a Glukóza · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Sacharidy a Glycerol · Vidět víc »

Glykemický index

Glykemický index (zkratka GI) je bezrozměrná veličina, která udává rychlost využití glukózy tělem z určité potraviny.

Nový!!: Sacharidy a Glykemický index · Vidět víc »

Glykogen

Glykogen neboli tzv.

Nový!!: Sacharidy a Glykogen · Vidět víc »

Glykosidová vazba

ribózou pseudouridin s C-glykosidovou vazbou Glykosidovou vazbou se označuje acetálová vazba sacharidů s hydroxylovou skupinou (-OH) postranního řetězce aminokyselin (v proteinu) nebo jiného sacharidu nebo různých derivátů lipidů (O-glykosidová vazba), popř.

Nový!!: Sacharidy a Glykosidová vazba · Vidět víc »

Haworthova projekce

α-D-glukopyranózy Haworthova projekce je nejběžnější způsob zobrazení strukturálního řetězce monosacharidů.

Nový!!: Sacharidy a Haworthova projekce · Vidět víc »

Heptózy

Heptóza (dříve běžně heptosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává ze sedmičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Sacharidy a Heptózy · Vidět víc »

Hexózy

Tvorba Fisherova vzorce glukózy Hexózy (resp. hexosy) jsou monosacharidy se šesti uhlíkovými atomy, které mají sumární vzorec ve tvaru C6H12O6.

Nový!!: Sacharidy a Hexózy · Vidět víc »

Hormon

Prostorový model adrenalinu – jednoho z nejznámějších hormonů Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné.

Nový!!: Sacharidy a Hormon · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Sacharidy a Hydrolýza · Vidět víc »

Hydroxyderiváty

Hydroxylová skupina Hydroxyderiváty jsou deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují jednu nebo více charakteristických hydroxylových skupin -OH.

Nový!!: Sacharidy a Hydroxyderiváty · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Sacharidy a Hydroxyl · Vidět víc »

Inulin

Inulin je polysacharid, který u rostlin z čeledi hvězdnicovitých a zvonkovitých nahrazuje škrob jako zásobní látku.

Nový!!: Sacharidy a Inulin · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Sacharidy a Izomerie · Vidět víc »

Karbonylové sloučeniny

Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu.

Nový!!: Sacharidy a Karbonylové sloučeniny · Vidět víc »

Ketózy

Fruktóza (oba její optické izomery) Ketózy (jinak také ketosy) jsou polyhydroxyketony obsahující ketoskupinu (C.

Nový!!: Sacharidy a Ketózy · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Sacharidy a Ketony · Vidět víc »

Koenzym

Atomový model koenzymu acetyl-CoA Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů.

Nový!!: Sacharidy a Koenzym · Vidět víc »

Laktóza

Laktóza je disacharid označovaný také jako mléčný cukr, který tvoří podle druhu mléka 2-8 % pevných látek v mléce, i když existuje i mléko se sníženým množstvím laktózy.

Nový!!: Sacharidy a Laktóza · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Sacharidy a Latina · Vidět víc »

Makromolekula

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností.

Nový!!: Sacharidy a Makromolekula · Vidět víc »

Maltóza

Maltóza Maltóza neboli sladový cukr (dříve a v odborné literatuře maltosa) je disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α(1→4) vazbou.

Nový!!: Sacharidy a Maltóza · Vidět víc »

Manóza

Manóza (mannosa) je monosacharid s šesti uhlíky (hexóza) a aldehydovou skupinou (aldóza).

Nový!!: Sacharidy a Manóza · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Sacharidy a Molekula · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Sacharidy a Monosacharidy · Vidět víc »

Náhradní sladidlo

Náhradní sladidlo (též náhražka cukru) je potravinářská přísada, s větším chuťovým efektem než cukr, ale obvykle s menším množstvím potravinové energie.

Nový!!: Sacharidy a Náhradní sladidlo · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Sacharidy a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek.

Nový!!: Sacharidy a Oligosacharidy · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Sacharidy a Optická otáčivost · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Sacharidy a Organická sloučenina · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Sacharidy a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Sacharidy a Papír · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Sacharidy a Pentóza · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Sacharidy a Polymer · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Sacharidy a Polysacharidy · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Sacharidy a Průmysl · Vidět víc »

Pyran

Pyran (systematický název oxin) je šestičlenná nearomatická heterocyklická sloučenina skládající se z pěti atomů uhlíku a jednoho atomu kyslíku, která má v molekule dvě dvojné vazby.

Nový!!: Sacharidy a Pyran · Vidět víc »

Rafinóza

Rafinóza je trisacharid složený z galaktózy, glukózy a fruktózy.

Nový!!: Sacharidy a Rafinóza · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Sacharidy a Rostliny · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Sacharidy a Rozpustnost · Vidět víc »

Sacharóza

Sacharóza (vědecký název sacharosa) v běžné řeči označovaná jako řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr, nebo jen cukr, je nejběžnější disacharid.

Nový!!: Sacharidy a Sacharóza · Vidět víc »

Sorbitol

Sorbitol (sorbit, D-glucitol) je alkoholický cukr (alditol).

Nový!!: Sacharidy a Sorbitol · Vidět víc »

Tetrasacharidy

Tetrasacharidy jsou tvořeny 4 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem pospojovány glykosidickými vazbami.

Nový!!: Sacharidy a Tetrasacharidy · Vidět víc »

Tetróza

Tetróza (dříve běžně tetrosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z čtyřčlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Sacharidy a Tetróza · Vidět víc »

Textilní vlákno

Textilní vlákno je útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu.

Nový!!: Sacharidy a Textilní vlákno · Vidět víc »

Triózy

Triózy (též nazývané triosy) jsou monosacharidy obsahující 3 atomy uhlíku v molekule, jedná se o vůbec nejjednodušší sacharidy.

Nový!!: Sacharidy a Triózy · Vidět víc »

Trisacharidy

Trisacharidy jsou tvořeny 3 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem pospojovány glykosidickou vazbou.

Nový!!: Sacharidy a Trisacharidy · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Sacharidy a Uhlík · Vidět víc »

Výbušnina

Video obsahuje materiál odporující obecným zásadám manipulace s třaskavinami. Příprava výbušniny C-4 Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu.

Nový!!: Sacharidy a Výbušnina · Vidět víc »

Vláknina

Vláknina je významná složka potravy, která je sama obtížně stravitelná.

Nový!!: Sacharidy a Vláknina · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Sacharidy a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Cukry, Glycid, Glycidy, Karbohydrát, Karbohydráty, Sacharid, Uhlohydrát, Uhlohydráty, Uhlovodan, Uhlovodany.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »